A járványügyi helyzet alakulására tekintettel Magyarország Kormánya 2020. szeptember 1-től a beutazásokat illetően új szabályokat vezetett be, melyek az alábbiak szerint foglalhatók össze:

 

Magyar állampolgárok:

 

Fő szabály szerint magyar állampolgárok bármely országból érkeznek, 10 nap karanténra kötelezettek. A karantén időtartamát csak két - 5 napon belüli - negatív teszteredmény alapján lehet lerövidíteni, amelyek között legalább 48 órának kell eltelnie. Az első teszt elvégezhető Kanadában is.

 

Magyar állampolgárokkal azonos megítélés alá esők:

 

 • magyar állampolgár családtagja
 • Magyarországon állandó tartózkodási jogosultsággal rendelkező külföldiek és családtagjaik,
 • az idegenrendészeti hatóság által kiadott, 90 napnál hosszabb idejű tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezők,
 • sportolók, sportszakemberek (speciális esetekben)

 

Az előző pontban leírtakon túl beléphetnek azok a külföldiek is, akiknek a belépést a rendőrség engedélyezte a https://ugyintezes.police.hu/home oldalon keresztül benyújtott kérelem alapján az alábbi esetekben:

 • a magyarországi bírósági vagy hatósági eljáráshoz kapcsolódó, magyar bíróság vagy hatóság által kiállított okirattal igazolt eljárási cselekményen történő részvétel, 
 • olyan üzleti célú tevékenység vagy egyéb munkavégzés, amelyek indokoltságát központi kormányzati igazgatási szerv, önálló szabályozó szerv vagy autonóm államigazgatási szerv meghívólevelével igazolja, 
 • az egészségügyi intézmény beutalójával vagy más megfelelő igazolással egészségügyi ellátás igénybevétele, 
 • a hallgatói vagy a tanulói jogviszony alapján fennálló tanulmányi vagy vizsgakötelezettség teljesítése, ha ezt az oktatási intézmény által kiállított igazolás tanúsítja, 
 • a fuvarozási tevékenységgel összefüggő munkavégzéshez kapcsolódó utazás személyforgalomban, amelynek célja a  fuvarfeladat kiindulópontjára (munkavégzés megkezdésének helyszínére) történő eljutás vagy az  ilyen munkavégzést követően személyforgalomban történő hazatérés, ha ezt a  munkáltató által kiállított igazolás tanúsítja, 
 • a családi eseményeken (házasságkötés, keresztelő, temetés) részvétel, 
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti hozzátartozó gondozása, ápolása, 
 • a kiemelt jelentőségű, nemzetközi vonatkozású sport-, kulturális, illetve egyházi rendezvényen történő részvétel vagy 
 • egyéb méltányolható ok.

A belépő külföldieknek 10 napos karanténba kell vonulniuk. A karatén, illetve a mentesülés szabályai megegyeznek a magyar állampolgárokra vonatkozó szabályokkal, függetlenül a kiindulás helyétől.

 

További részletekért látogassanak el a Konzuli Szolgálat honlapjára: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/tajekoztato-a-covid-19-jarvany-miatti-magyarorszagra-torteno-belepesi-korlatozasokrol

A hatályos jogaszabály szövege a Magyar Közlöny augusztus 30-ai számában olvasható.