Mikor állít ki a konzul ideiglenes magánútlevelet?

A konzul kérelemre hazatérés céljából legfeljebb hat hónapig érvényes ideiglenes magánútlevelet állít ki, ha:

 • külföldi tartózkodása során a magyar állampolgár útlevele, illetve személyazonosító igazolványa a személyazonosság megállapítására alkalmatlanná vált, megrongálódott, lejárt, elveszett vagy eltulajdonították és
 • a hazautazásig magánútlevél nem állítható ki és
 • a kérelem megalapozott (menetjegy bemutatása, sürgősség igazolása stb.).

Tájékoztatjuk, hogy az "állandó" magánútlevél rendszerint a kérelmezést követő két hónapon belül kiérkezik Kanadába.


Hogyan nyújtható be a kérelem?

Főszabályként személyesen Ottawában vagy Torontóban vagy Montreálban vagy Vancouverben

A bajbajutott és hazatérni kívánó magyar állampolgárnak előzetes időpont foglalási kötelezettség nélkül lehet a hazautazáshoz szükséges érvényességgel kiállított ideiglenes magánútlevélkérelmét benyújtani. 

Ha a személyes megjelenés aránytalan nehézségekbe ütközik, a konzul egyedileg mérlegelheti a postai benyújtás lehetőségét (önmagában a távolság vagy az útiköltség nem számít aránytalan nehézségnek). 


Mennyi az ideiglenes magánútlevél díja?

A konzuli díj személyes vagy postai benyújtás esetén lásd aktuális díjtáblázat (II. Úti okmányok-ügyek, ideiglenes útlevél iránti kérelem/:https://ottawa.mfa.gov.hu/page/konzuli-dijak

A díj személyes benyújtás esetén bankkártyával, postai benyújtás esetén az „Embassy of Hungary” névre kiállított pénzesutalványon („money order”) fizetendő. Készpénzt és csekket nem tudunk elfogadni.


Miből áll a kérelem?

 • kitöltött igénylőlap
 • kérelem (formanyomtatvány nincsen)
 • rendőrségi jegyzőkönyv, amennyiben úti okmányát eltulajdonították
 • 2 db igazolványkép
 • érvényes személyazonosságot igazoló okmány (pl. kanadai útlevél)
 • állampolgárságot igazoló okmány (ha rendelkezésre áll)
 • magyar születési/házassági anyakönyvi kivonat bemutatása
 • repülőjegy bemutatása (például) a sörgősség alátámasztására
 • konzuli díj.

Hova utazhatok az ideiglenes útlevéllel?

Az ideiglenes magánútlevél Magyarországra történő egyszeri beutazásra szolgál. Az útlevelet az állampolgár hazautazását követően öt munkanapon belül köteles a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalánál, a körzetközponti jegyzőnél vagy a jegyzőnél leadni.

Kivételes esetben, bizonyos feltételek mellett, lehetőség van a magyar állampolgár részére külföldön való további tartózkodásához, tovább- és hazautazásához legfeljebb egy évig érvényes ideiglenes magánútlevél kiállítására is. 


Milyen eltérések vonatkoznak kiskorú kérelmére?

Minden 18 éven aluli esetében a kérelmet főszabályként a két szülőnek közösen kell benyújtania.

 • Ha csak az egyik szülő tud jelen lenni a kérelem benyújtásakor, a másik szülő töltse ki és írja alá ezt a nyilatkozatot. Aláírását hitelesítheti két tanú (vagy konzul, vagy Magyarországon útlevélhatóság, gyámhatóság, közjegyző).
 • A szülőnek igazolnia kell a személyazonosságát (magyar állampolgár szülő esetében magyar útlevéllel, személyazonosító igazolvánnyal vagy vezetői engedéllyel, külföldi szülő esetében lehetőleg útlevéllel).
 • Ha csak egy szülő gyakorolja a szülői felügyeleti jogot, az ezt igazoló okiratot (bírósági vagy gyámhatósági határozat, halotti anyakönyvi kivonat) is csatolni kell a kérelemhez.

Ha a kiskorú vagy gondnokság alatt álló személy korábban rendelkezett érvényes magánútlevéllel vagy a külföldre utazáshoz felhasznált személyazonosító igazolvánnyal, de az megrongálódott, elveszett, eltulajdonították vagy a személyazonosság megállapítására alkalmatlanná vált, elegendő, ha az ideiglenes magánútlevél iránti kérelmet csak az egyik szülő írja alá és nyújtja be, a másik szülő (törvényes képviselő) hozzájáruló nyilatkozatát nem kell csatolni. Az ideiglenes útlevelet ebben az esetben csak a korábbi utazási okmány érvényességi idejéig szóló érvényességgel lehet kiállítani.


Formanyomtatványok

Ideiglenes magánútlevél-igénylőlap
Távollévő szülő nyilatkozata