Hogyan honosíthatom a magyar vezetői engedélyemet Kanadában?

A vezetői engedélyek honosításának szabályai és követelményei tartományi szinten változhatnak, ezért kérjük, minden esetben tájékozódjon az adott tartomány illetékes hivatalánál. Ezen az oldalon arról adunk tájékoztatást, hogyan kérheti a jogosítványa adattartalmának hatósági igazolását.


Hol szerezhetem be a hatósági igazolást?

A hatósági igazolás beszerezhető személyesen az Ottawai Nagykövetség Konzuli Hivatalától, a Torontói Főkonzulátustól, a Montreáli Főkonzulátustól  és a Vancouveri Alkonzulátustól. Az ottawai nagykövetség konzuli kerületében lakó magyar állampolgárok - közjegyző, vagy magyar tiszteletbeli konzul által hitelesített aláírással - postai úton is benyújthatják kérelmüket a nagykövetségre.

Magyarországon is beszerezheti az adategyezőségi igazolást bármely járási (kerületi) hivataltól. Ha ilyen igazolást kér, annak angol nyelvre történő lefordítását a Nagykövetség nem vállalja.


Mennyi a hatósági igazolás díja?

A fizetendő konzuli díjról lásd aktuális díjtáblázatot (IX. egyéb ügyek): https://ottawa.mfa.gov.hu/page/konzuli-dijak. Személyes kérelmezés esetén bankkártyával, postai kérelmezés esetén az „Embassy of Hungary” névre kiállított pénzesutalványon („money order”) fizethető. Készpénzt és csekket nem tudunk elfogadni.


Milyen formanyomtatványt kell kitöltenem?

A hatósági igazolás iránti kérelmet, és egy adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozatot.


Mit kell csatolnom a kérelemhez?

Csatolja:

  • eredeti vezetői engedélyét,
  • érvényes útlevelének másolatát és
  • Xpresspost válaszborítékot.
  • A postán (cím: 299 Waverley Street, Ottawa, ON K2P 0V9) küldött kérelemhez csatolja a pénzesutalványt is!

​Formanyomtatványok

Hatósági igazolás iránti kérelem magyar vezetői engedély honosítása céljából
Adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozat