I. Amennyiben szerepel a polgár a nyilvántartásban:


​Mikor kell bejelentenem a külföldi letelepedésemet?

A három hónapnál hosszabb külföldi tartózkodást már nem kötelező bejelenteni. Külföldön történő letelepedésnek számít, ha valaki életvitelszerűen, állandó jelleggel külföldön kíván élni, függetlenül attól, hogy rendelkezik-e másik állampolgársággal vagy, hogy milyen gyakorisággal és mennyi időt tölt Magyarországon.


​Hol jelenthetem be a külföldi letelepedésemet?

Személyesen Ottawában, Torontóban, MontreálbanVancouverben és kihelyezett ügyfélfogadáson teheti meg a bejelentést. Ha rendelkezik ügyfélkapu regisztrációval, elektronikus úton is bejelentheti közvetlenül a Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárságának!


Mennyi a bejelentés díja?

Az eljárás díjmentes. Ha kihelyezett ügyfélfogadáson nyújtja be a kérelmet, 24 CAD kiszállási költségátalányt kell megfizetnie, bankkártyával. Készpénzt és csekket nem fogadunk el.


​Milyen formanyomtatványt kell kitöltenem?

Ha nagykorú és saját nevében nyilatkozik, a lenti "külföldi letelepedés nyomtatvány nagykorúak részére " nyilatkozatot töltse ki.

Kiskorú gyermek törvényes képviselőjeként a lenti "külföldi letelepedés kiskorúak részére" nyilatkozatot:

  • mindkét szülőnek alá kell írnia, de elegendő egyikőjüknek személyesen jelen lennie,
  • ha már van 14 éves, a gyermeknek is alá kell írnia.

​Mit kell a kérelemhez csatolnom?

  • ​Az érvényes útlevelét vagy személyazonosító igazolványát be kell mutatnia,
  • Le kell adnia a lakcímkártyáját,
  • Csatolnia kell a születési anyakönyvi kivonata és a házassági anyakönyvi kivonata fénymásolatát!

Formanyomtatványok

Külföldi letelepedés nyomtatvány nagykorúak részére

Külföldi letelepedés nyomtatvány kiskorúak részére

 

A nyilvántartásban szereplő adatok egyéb módosítása (pl. külföldi lakcím megváltozása):

Személyesen időpont foglalással intézhető magyar diplomáciai, vagy konzuli kéviseleten, vagy ügyfélkapun keresztül. 

Kérelem a külföldön élő magyar állampolgár adatainak nyilvántartásához

 

***

 

II. Amennyiben nem szerepel a polgár a nyilvántartásban:

 

A külföldön élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételi kérelem

Ha a magyar állampolgár NEM szerepel a személyi adat- és lakcímnyilvántartásban  (pl.  soha nem rendelkezett állandó lakóhellyel Magyarországon), kérheti a nyilvántartásba való felvételét. Ehhez a kérelem külföldön élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételéhez adatlap kitöltésére van szükség, melyet a konzul előtt személyesen kell aláírni.

Az állandó személyazonosító igazolvány kiállításának egyik alapvető feltétele a polgárok személyi- és lakcímadatait tartalmazó nyilvántartásban való szereplés. Útlevél kérelem esetén hivatalból kerül kezdeményezésre a személyi- és kakcímnyilvántartásba való felvétel, amennyiben a kérelmező anyakönyvi eseménye az anyakönyvi nyilvántartásban már szerepel.

A kérelem benyújtására kizárólag személyesen kerülhet sor a nagykövetségen, előzetes időpontfoglalást követően.

Ha a kérelmet 18 év alatti személyre nyújtják be, mindkét szülő személyes jelenléte szükséges.

Mit hozzon magával?

  • Előre kitöltött kérelem adatlap külföldön élő magyar állampolgárként történő nyílvántartásba vételhez
  • érvényes magyar útlevél;
  • születési anyakönyvi kivonat;
  • házas családi állapot esetén magyar házassági anyakönyvi kivonat;
  • elvált illetve özvegy családi állapot esetén pedig válási illetve özvegyi záradékkal ellátott magyar házassági anyakönyvi kivonat.

A nyilvántartásba vételt követően egy olyan lakcímkártya kerül kibocsátásra, melyen a „külföldi cím” elnevezés szerepel. A lakcímkártya (LIG kártya) az állampolgár személyazonosítóját és lakcímét igazoló hatósági igazolvány.

A nyilvántartásba való felvétel illetékmentes.

Nyomtatványok:

Kérelem a külföldön élő magyar állampolgár adatainak nyilvántartásához

Irányadó jogszabályok: különösen 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról