Mikor kell apai elismerő nyilatkozatot tenni?

Ha a gyermek szülei a terhesség alatt nem voltak házasok, a magyar születési anyakönyvbe – függetlenül a kanadai születési anyakönyv tartalmától – apaként azt a férfit lehet bejegyezni, aki teljes hatályú elismerő nyilatkozatot tesz. A nyilatkozatot a gyermek születése előtt is meg lehet tenni.


Mikor nem lehet teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot tenni?

Nem lehet teljes hatályú apai nyilatkozatot tenni, ha

 • az anya a terhesség alatt házas volt,
 • vagy elvált, és a válását kimondó ítélet jogerőre emelkedésének napja és a gyermek születésének napja között nem telt el 300 nap.

Ilyenkor a törvény alapján a férj vagy a volt férj apaságát vélelmezni kell. Ezt a vélelmet csak a bíróság előtt indított perben lehet megdönteni. Kivéve, ha a gyermek élettársi kapcsolatból, reprodukciós eljárásból született („lombikbébi”), az erre vonatkozó szabályok tisztázása érdekében írjon nekünk a consulate.ott@mfa.gov.hu címre!

Akkor sem lehet teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot tenni, ha az apaságot bíróság már megállapította.


Ki nem tehet apai elismerő nyilatkozatot?

Nem tehet apai elismerő nyilatkozatot az a férfi, aki nincs legalább 16 évvel idősebb a gyermeknél.


Kinek kell az apa nyilatkozatához hozzájárulnia?

A nyilatkozat teljes hatályához szükséges

 • az anyának
 • a kiskorú gyermek törvényes képviselőjének, és
 • ha a gyermek a tizennegyedik életévét betöltötte, a gyermeknek a hozzájárulása is.

Ha az anya, illetőleg a gyermek nem él, vagy nyilatkozatában tartósan gátolva van, a hozzájárulást a gyámhatóság adja meg. Az elismerés és a hozzájárulás során az érintetteknek nyilatkozniuk kell a gyermek családi nevéről is.


Hol és hogyan tehető apai elismerő nyilatkozat Kanadában?

Az apa csak személyesen, Ottawában, Torontóban, MontreálbanVancouverben vagy kihelyezett ügyfélfogadáson nyilatkozhat. Ha az anya vagy a 14 évnél idősebb gyermek nem tud jelen lenni, az apa nyilatkozatát követően ők személyesen tiszteletbeli konzul előtt is hozzájárulhatnak ahhoz.


Mennyi az eljárás díja?

A nyilatkozat megtételének díjáról lásd az aktuális díjtáblázatot: https://ottawa.mfa.gov.hu/page/konzuli-dijak. Készpénzt és csekket nem fogadunk el.


Milyen nyomtatványt kell kitöltenem?

Kérjük, ezt a jegyzőkönyvet töltse ki egy példányban, ha már megszületett a gyermek, még meg nem született gyermekre pedig ezt a jegyzőkönyvet!

 • Figyeljen az aláhúzandó nyilatkozatokra!
 • Semmiképpen se írják alá a kérelmet, csak személyesen a konzul előtt!

Mit kell bemutatnom a nyilatkozat megtételekor?

A következő okiratokat:

 • szülők érvényes fényképes igazolványa (útlevél, személyazonosító igazolvány);
 • magyar állampolgárságú szülő állampolgárságának igazolása (érvényes útlevél, egy éven belül lejárt útlevél, személyazonosító igazolvány, érvényes állampolgársági bizonyítvány, honosítási okirat);
 • ha az anya elvált vagy özvegy családi állapotú, ennek igazolása (záradékolt házassági anyakönyvi kivonattal, jogerős bírósági ítélettel, halotti anyakönyvi kivonattal);
 • ha az apai elismerő nyilatkozatot a gyermek születése előtt teszik a szülők, terhesgondozási-kiskönyv, valamit szakorvosi igazolás, mely tartalmazza a szülés valószínű időpontját is.

​Formanyomtatványok

Jegyzőkönyv apai elismerő nyilatkozatról megszületett gyermekre
Jegyzőkönyv apai elismerő nyilatkozatról születendő gyermekre