Hogyan kérhetem a születési vagy a házassági nevem megváltoztatását?

A kérelmet csak személyesen lehet benyújtani (lásd Konzuli Hivatal elérhetőségei és időpontfoglalás), a postán küldött kérelmet intézkedés nélkül visszaküldjük. Kiskorú nevének megváltoztatásáról mindkét szülőnek nyilatkoznia kell. A kérelmet Ottawában, Torontóban, MontreálbanVancouverben és kihelyezett ügyfélfogadáson nyújthatja be.


Mennyi az eljárás díja?

Az eljárások díját megtalálja a díjtáblánkban. (névváltoztatási ügyek). Minden konzuli díj bankkártyával fizetendő. Készpénzt és csekket nem tudunk elfogadni.

Kivételt képez a születési családi- és/vagy utónév megváltoztatása, melynek díját a Budapest Főváros Kormányhivatala által megjelölt számlára kell az ügyfeleknek megfizetnie. 
• Átutalás összege: (lásd díjtáblázat).- Forint, az átutalás költsége a kérelmezőt terheli! 
• Számlaszám: 10023002-00299592-00000000 
A külföldről történő utaláshoz szükséges adatok: 
Account Holder: Magyar Államkincstár 
IBAN: HU94 1002 3002 0029 9592 0000 0000 
SWIFT code: MANEHUHB 
• Kedvezményezett neve: Budapest Főváros Kormányhivatala 
• Közlemény: jogcím megjelölése: névváltoztatás, névváltoztatással érintett személy házassági és születési neve 
(kiskorú vagy gondokolt esetén is minden esetben a névváltoztatással érintett személy nevét szükséges feltüntetni, nem pedig a befizetést teljesítő személyét) 
Az átutalás megtörténtének igazolására szolgáló banki visszaigazolás másolatát a névváltoztatási kérelemhez csatolni szükséges, ennek megléte nélkül nem küldhető el a kérelem a BFKH-nak.

A kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok:

- Adatlap

- Eredeti magyar születési anyakönyvi kivonat

- Érvényes útlevél vagy személyazonosító igazolvány (személyazonosság és állampolgárság igazolása céljából)

- Családi állapotot igazoló eredeti okirat (magyar hatóság által kiállított házassági anyakönyvi kivonat, bírósági ítélet házasság felbontásáról, házastárs halotti anyakönyvi kivonata)

- Nyilatkozat arról, hogy a kérelmező névváltoztatása eredményeként viselt neve más személy személyiségi jogát nem sérti

- A névváltoztatással érintett cselekvőképes személyek hozzájáruló nyilatkozata

- A BFKH-nak megfizetett igazgatási és szolgáltatási díj átutalását igazoló banki visszaigazolás másolata

A BFKH-nak utalással fizetendő díjon felül a nagykövetségen a konzuli közreműködés díja is megizetendő.


Hogyan változtathatom meg a születési nevem?

Magyar állampolgár születési családi és utónevének megváltoztatását a belügyminiszter engedélyezheti.

Töltse ki ezt az adatlapot!

A szülő családi nevének megváltoztatása – ha a szülő ennek ellenkezőjét kifejezetten nem kéri – kiterjed a családi nevét viselő kiskorú gyermek családi nevére is. Ha a nevet változtató házastárs nevét a másik házastárs valamilyen formában viseli, rá is kiterjed a névváltoztatás. Kiskorú gyermek névváltoztatásához mindkét szülő hozzájárulása szükséges, kivéve, ha az egyik szülő szülői felügyeleti jogát a bíróság megszüntette. Ha gyermeke nagykorú, neki önálló kérelmet kell előterjesztenie.

14 éven aluli gyermek utónevét – egy esetben – az anyakönyvvezető a szülők kérelmére módosíthatja. Az anyakönyvvezető hatáskörébe tartozik a két utónevet viselő személyek esetén az utónevek sorrendjének felcserélése, valamint az egyik utónév eltörlése.


Hogyan változtathatom meg a házassági nevem?

Magyar állampolgár esetében a házassági névviselési forma a házasság fennállása alatt, illetve annak megszűnése után – akár többször is – módosítható.

Töltse ki ezt az adatlapot!


Formanyomtatványok

Kérelem születési családi és/vagy utónév megváltoztatására
Kérelem házassági névviselési forma módosítására​