2010-ben a Magyar Kormány célul tűzte ki az anyaország és a diaszpóra közötti kapcsolatok ki- illetve újjáépítését, valamint a diaszpórában élők identitásának erősítését. 2011-től működik a világon szétszórtságban élő magyarság szervezeteinek közös fóruma, a Magyar Diaszpóra Tanács. A szervezetek köre folyamatosan bővül: 2016-ban már 75 tagszervezet vett részt a Tanács ülésén. A Tanács 2016. november 30-i ülésén fogadta el a Magyar diaszpórapolitika – Stratégiai irányok című dokumentumot, amely tartalmazza a diaszpóraközösségek megerősítése érdekében meghatározott fejlesztési irányokat.  

A diaszpóra támogatásának technikai lebonyolítója a Nemzetpolitikai Államtitkárság háttérintézménye, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., amely a kormányzat által előírt, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága által meghatározott nemzetpolitikai irányelvek alapján végzi tevékenységét. Kiemelt szempont az érintett közösség tagjainak bevonása, az átláthatóság biztosítása.

A pályázatok lebonyolítása, értékelése, és a pályázatban foglaltak megvalósításának ellenőrzése szigorú és átlátható rendszerben, a BGA Zrt.-re vonatkozó hatályos jogszabályokban és szabályzatokban meghatározott módon történik. A pályázati ellenőrzési elvek összhangban vannak a nemzetközi irányelvekkel. A kifizetések ellenőrzésekor a jogszabályi keretek között minden esetben saját eljárásrend keretében részletesen megvizsgálásra kerül a támogatási szerződésben foglalt célokmegvalósítása. Minden teljesítést dokumentumokkal kell igazolni, melyek megfelelősége szintén ellenőrzésre kerül. Aszerződésszerű teljesítés alátámasztását igazoló bizonylatok alakisága, tartalma, mellékletei egyaránt szigorúan meghatározottak, a szabályzatokban részletezett módon, az előírásokat a Támogatottak a szerződéssel együtt megismerik.  A dokumentum alapú ellenőrzés mellett kiemelt jelentőségű a pályázati rendszer szúrópróbaszerű, dokumentum alapú utóellenőrzése, valamint azok helyszíni ellenőrzésének intenzív gyakorlata.

Az alábbi táblázatban összegezzük az elmúlt négy évben a kanadai magyarság számára biztosított támogatásokat:

A kanadai diaszpóra számára nyújtott, lezárt támogatások (2013–2017)

Támogatott

Támogatási cél

Támogatási összeg (Ft)

Támogatás éve

Támogatás státusza

 

Kaleidoszkóp Hagyományőrző Klub / Toronto

A Kaleidoszkóp angol-magyar nyelvű irodalmi folyóírat támogatása, programok szervezése

2 000 000

2013

megvalósult, lezárva

 

Rákóczi Alapítvány/Toronto

Nyári tábor

2 000 000

2013

megvalósult, lezárva

 

Kanadai Magyar Kulturális Tanács

A Tanács működési költségeinek és a hétvégi magyar iskolákat érintő tevékenységének támogatása

1 700 000

2013

megvalósult, lezárva

 

Magyarokért Kanadában Egyesület

Könyvkiadás

4 000 000

2013

megvalósult, lezárva

 

Magyarokért Kanadában Egyesület  (Windsori Magyar Kultúrközpont- Mindszenty Hall)

Könyvkiadás

705 000

2013

megvalósult, lezárva

 

Rákóczi Alapítvány (Toronto)

Magyarságismereti Mozgótábor- Diákok Határok Nélkül Program támogatása

4 000 000

2014

megvalósult, lezárva

 

Kaleidoszkóp-Hagyományőrző Klub/Toronto

Angol-magyar nyelvű irodalmi folyóirat, programok támogatása

2 000 000

2014

megvalósult, lezárva

 

Magyarokért Kanadában Egyesület

A Kanadai Nemzetközi Kiállításon bemutatandó kulturális rendezvény megszervezésének támogatása

3 000 000

2014

megvalósult, lezárva

 

Edmontoni Magyar Kultúrkör

Chrobák Ádám a Wirth Intézetben végzett kutató munkájának támogatása.

6 017 088

2015

megvalósult, lezárva

 

Kaleidoszkóp Hagyományőrző Klub

A Kaleidoszkóp c.folyóirat és a Bobó Bóbitája c. gyermeklap megjelentetése és a klub működésének támogatása

2 000 000

2015

megvalósult, lezárva

 

Kanadai Magyar Kulturális Tanács

Működési költség, programok támogatása

1 700 000

2015

megvalósult, lezárva

 

Kanadai Magyar Kulturális Tanács

kulturális és 1956-os rendezvénysorozat támogatása

2 000 000

2015

megvalósult, lezárva

 

Kanadai Magyar Kultúrközpont

A torontói Magyar Ház építése befejezésének támogatása

128 600 000

2015

megvalósult, lezárva

 

Montreali Magyar Iskola

Magyarországi tábor részköltségének támogatása.

700 000

2015

megvalósult, lezárva

 

Edmontoni Magyar Kultúrkör

Chrobák Ádám a Wirth Intézetben végzett kutató munkájának támogatása.

2 704 000

2016

megvalósult, lezárva

 

Kanadai Magyar Kulturális Tanács

A szervezet programjainak támogatása

1 560 000

2016

megvalósult, lezárva

 

Kanadai Magyar Kulturális Tanács

A szervezet kulturális programjainak támogatása

7 000 000

2016

megvalósult, lezárva

 

Kanadai Magyar Kulturális Tanács

Kanadai Magyar TV működésének és eszközbeszerzésének támogatása

3 000 000

2016

megvalósult, lezárva

 

Kanadai Magyar Kulturális Tanács

KCSP ösztöndíjasok vízumköltségének támogatása

700 000

2016

megvalósult, lezárva

 

Kanadai Magyar Kulturális Tanács

1956-os forradalom 60. évforduló program támogatása

6 000 000

2016

megvalósult, lezárva

 

Montreali Magyar Iskola

Kísérleti óvoda program támogatása

1 500 000

2016

megvalósult, lezárva

 

Kanadai Magyar Kulturális Tanács

A szervezet „1956-os forradalom 60. évforduló” program költségének kiegészítő támogatása

3 000 000

2017

megvalósult, lezárva

 

Kaleidoszkóp Hagyományőrző Klub

A Kalejdoszkóp - Kaleidoscope c. folyóirat, a Bobó Bóbitája c. gyermeklap megjelentetésének támogatása

2 000 000

2016

elszámolás folyamatban

 

Kanadai Magyar Kulturális Tanács

Vancouveri Magyar Iskolák működésének és eszközbeszerzésének támogatása

5 000 000

2016

elszámolás folyamatban

 

Torontói Első Magyar Baptista Gyülekezet

Diaszpóra ingatlanberuházási támogatás

52 000 000

2016

megvalósítás folyamatban

 

Carleton Egyetem

Az ottawai Carleton Egyetem magyar nyelvi képzésének támogatása

1 500 000

2017

megvalósítás folyamatban

 

Edmontoni Magyar Kultúrkör

Elődeink után - Csárdás gyermekek a Lurkó táborban

500 000

2017

megvalósítás folyamatban

 

Első Magyar Református Egyház - Toronto

A Reformáció 500 éves évfordulójának észak-amerikai megünneplésének támogatása

2 000 000

2017

megvalósítás folyamatban

 

Kaleidoszkóp Hagyományőrző Klub

Lapkiadás és kulturális programok támogatása

2 000 000

2017

megvalósítás folyamatban

 

Kanadai Magyar Kulturális Tanács

Pontozó táncverseny megrendezésének támogatása

1 000 000

2017

megvalósítás folyamatban

 

Kanadai Magyar Kulturális Tanács

Kulturális programok támogatása

1 000 000

2017

megvalósítás folyamatban

 

Kanadai Magyar Kulturális Tanács

A KMKT és tagszervezetei működésének és programjainak támogatása

14 000 000

2017

megvalósítás folyamatban

 

Kanadai Magyar Kulturális Tanács

KCSP-ösztöndíjasok részére munkavállalási engedélyek kifizetésének támogatása

809 330

2017

elszámolás folyamatban

 

Kanadai Magyar Kulturális Tanács

Vancouveri Magyar Napok program támogatása

10 000 000

2017

megvalósítás folyamatban

 

Vancouveri Forrás Magyar Néptáncegyüttes

A XXXIV. Nyugat-Kanadai Magyar Néptánc fesztivál megrendezésének támogatása

4 000 000

2017

megvalósítás folyamatban