Hogyan kezdeményezhetem az eljárást?

Erkölcsi bizonyítvány beszerzését kezdeményezheti személyesen Ottawában, Torontóban, Vancouverben és kihelyezett ügyfélfogadáson.

A postai úton történő benyújtásra kizárólag akkor van lehetősége, ha a konzul mérlegelése alapján a személyes megjelenés aránytalan nehézséget okoz Önnek. Ehhez néhány támpont:

  • Tisztában vagyunk azzal, hogy Kanadában nagyok a távolságok, és a kanadai hatóságok által az erkölcsi bizonyítvány beszerzésére szabott szűk határidők gyakran nem teszik lehetővé a kihelyezett konzuli napon történő kérelmezést.
  • Önmagában az a körülmény, hogy munkanapon közelebbi városokból, különösen Montréalból, Ottawába kellene utazni, nem alapozza meg a méltányosságot.

A postai benyújtáshoz minden esetben kérjen előzetes hozzájárulást a consulate.ott@mfa.gov.hu címen! Pozitív válasz esetén a kérelmet küldje a Nagykövetség postai címére (299 Waverley Street, Ottawa, ON K2P 0V9). A megküldés előtt a kérelemnyomtatványon hitelesíttesse aláírását tiszteletbeli konzullal!

Felhívjuk figyelmét arra, hogy a különösen érzékeny adatkörre tekintettel a közvetítők, képviselők – így kanadai bevándorlási tanácsadók, ügyvédek – eljárását semmilyen formában nem tudjuk elfogadni!


Mennyibe kerül az erkölcsi bizonyítvány és a lefordítása?

A konzuli díj személyes vagy postai benyújtás esetén 96 CAD, kihelyezett konzuli fogadónapon történő kérelembenyújtás esetén 118 CAD. Ha kéri, hogy a nagykövetség készítsen a magyar nyelvű erkölcsi bizonyítványról hiteles angol nyelvű fordítást, a díj személyes vagy postai benyújtás esetén 162 CAD, kihelyezett konzuli fogadónapon történő kérelembenyújtás esetén 206 CAD.

A díj személyes benyújtás esetén bankkártyával, postai benyújtás esetén az „Embassy of Hungary” névre kiállított pénzesutalványon („money order”) fizetendő. Készpénzt és csekket nem tudunk elfogadni.


Milyen formanyomtatványt kell kitölteni?

A kitöltendő formanyomtatványt letöltheti innen. Ha postai úton nyújtja be a kérelmet, ne felejtse el az aláírását hitelesíttetni! Töltse ki ezt a kérelmet is, és jelölje meg, hogy kér-e hiteles angol nyelvű fordítást.


Milyen mellékleteket kell csatolnom?

  • Személyes benyújtás esetén érvényes személyazonosító okmánnyal igazolja magát, postai benyújtás esetén küldje meg ennek fénymásolatát!
  • Csatoljon egy saját névre megcímzett, ajánlott („registered”), felbélyegzett vagy Expresspost válaszborítékot !
  • Írja meg telefonos és e-mailes elérhetőségét!

Formanyomtatványok

Erkölcsi bizonyítvány adatlap
Kérelem erkölcsi bizonyítvány beszerzéséhez