Milyen esetekben szerezhető meg vagy szerezhető vissza magyar állampolgárság nyilatkozattétellel?

 • Lakóhelyétől függetlenül szerezheti vissza magyar állampolgárságát az, aki állampolgárságát az alábbi esetek egyikével veszítette el:
 1. állampolgárságától az 1947. évi X. törvény és az 1948. évi XXVI. törvény, a magyar állampolgárságról szóló 1948. évi LX. törvény, illetve az állampolgárságról szóló 1957. évi V. törvény alapján megfosztották;
 2. 1947. szeptember 15. és 1990. május 2. között a magyar állampolgárság kötelékéből elbocsátották;
 3. Németországba áttelepülésre kötelezett személy volt;
 • Lakóhelyétől függetlenül szerezheti meg magyar állampolgárságot az, aki magyar állampolgár anyától és külföldi állampolgár apától 1957. október 1-je előtt született, és születésével nem vált magyar állampolgárrá a korabeli szabályozás értelmében;
 • Hontalan személy nyilatkozattal szerezhet magyar állampolgárságot, ha Magyarországon élő külföldi állampolgár szülőktől Magyarországon született és születésével nem szerezte meg szülei külföldi állampolgárságát, feltéve, hogy születése napján szülei magyarországi lakóhellyel rendelkeztek. A nyilatkozatot a kérelmező 19. életévének betöltéséig teheti meg, ha a kérelem benyújtása előtt legalább öt éven át Magyarországon lakott. Amennyiben ezek a feltételek nem állnak fenn, és a kérelmező hontalan, akkor a magyar állampolgárságot honosítási eljárás keretében kedvezményesen szerezheti meg.

Hol tehetek nyilatkozatot?

Az állampolgársági kérelmet csak személyesen lehet benyújtani, a postán küldött kérelmet intézkedés nélkül visszaküldjük.

14 évet már betöltött kiskorú kérelmező esetén a kérelmet saját magának és szülőjének (törvényes képviselőjének) is alá kell írnia, így személyesen meg kell jelenniük. Kisebb gyermek nevében a szülő jár el, a gyermek jelenléte nem szükséges.

A kérelmet OttawábanTorontóban, Montreálban, Vancouverben és kihelyezett ügyfélfogadáson nyújthatja be, tiszteletbeli konzulnál viszont nem.


Mennyi az eljárás díja?

Az állampolgársági eljárás díjmentes. Az állampolgársági kérelemmel együtt benyújtott hazai anyakönyvezési kérelmek és teljes hatályú apai nyilatkozat díjtételéről a díjtáblázatunk nyújt tájékoztatást. Minden konzuli díj bankkártyával fizetendő, készpénzt és csekket nem tudunk elfogadni.


Milyen formanyomtatványt kell kitöltenem?

Az alábbi nyilatkozatok valamelyikét töltse ki:

A magyar állampolgárság visszaszerzésére irányuló nyilatkozat
A magyar állampolgárság megszerzésére irányuló nyilatkozat 1957. október 1. előtt született személy részére
A magyar állampolgárság megszerzésére irányuló nyilatkozat hontalan személy részére

Mit kell csatolnom még a nyilatkozathoz?

 • az elbocsátottak esetében a lehetőségekhez képest az eredeti elbocsátási okiratot;
 • a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal felhívására a hontalan személy a hontalanság igazolására vagy valószínűsítésére szolgáló okiratot;
 • 1957. október 1-je előtt magyar állampolgár anyától és külföldi állampolgár apától született személy esetén szülei házassági és anyja születési anyakönyvi kivonatát.

Miért van jelentősége a családi állapotomnak?

Magyarországon törvényi előírás, hogy a magyar állampolgár külföldi anyakönyvi eseményeit (születés, házasság, házasság felbontása, halál) Magyarországon anyakönyveztetni kell. Enélkül a magyar állampolgárság megállapítására, magyar útlevél kiállítására sincs lehetőség.


a) Mi a teendőm, ha a családi állapotom nőtlen vagy hajadon?

Ha Magyarországon született, vagy rendelkezik magyar kiállítású anyakönyvi kivonattal, csatolja a születési anyakönyvi kivonatot, nincs további teendője.

Ha külföldön született és nincs magyar kiállítású anyakönyvi kivonata, töltse ki ezt a nyomtatványt!

 • Géppel vagy kék tollal, nyomtatott nagybetűkkel töltse ki!
 • A nevek kitöltésénél magyar sorrendben, teljes nevet írjon ki, pl.: Smith John Thomas és nem John Smith vagy John T. Smith!
 • Az anyakönyvi kivonat kézbesítési helyeként az a) opciót (külképviseleti postázás) jelölje be, és írja be, hogy „Ottawa”. Így a Konzuli Hivatal postázza majd Önnek a megadott kanadai címre.

​Csatoljon a nyomtatványhoz:

 • Születési anyakönyvi kivonatot. Nem minden kanadai anyakönyvi kivonat fogadható el! Az elfogadható anyakönyvi kivonatok listáját itt találja meg.
 • A szülők házassági anyakönyvi kivonatát. Nem minden kanadai anyakönyvi kivonat fogadható el! Az elfogadható anyakönyvi kivonatok listáját itt találja meg.
 • Ha nem házasságból született, teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot kell tenni.
 • Nem magyar állampolgár szülő állampolgárságát igazoló okirat – pl. útlevél, állampolgársági bizonyítvány – másolatát.

b) Mi a teendőm, ha házas a családi állapotom?

Először az a) pont szerint döntse el, hogy szükség van-e a születése hazai anyakönyvezésére!

Ha Magyarországon házasodott, vagy már van magyar kiállítású házassági anyakönyvi kivonata, nincs további teendője.

Ha nem Magyarországon házasodott, és nincs magyar kiállítású házassági anyakönyvi kivonata, a házasság hazai anyakönyvezéséhez ezt nyomtatvány kell kitöltenie. A kitöltés során figyeljen a következőkre:

 • Géppel vagy kék tollal, nyomtatott nagybetűkkel töltse ki!
 • A nevek kitöltésénél magyar sorrendben, teljes nevet írjon ki, pl.: Smith John Thomas és nem John Smith vagy John T. Smith!
 • Az anyakönyvi kivonat kézbesítési helyeként az a) opciót (külképviseleti postázás) jelölje be, és írja be, hogy „Ottawa”. Így a Konzuli Hivatal postázza majd Önnek a megadott kanadai címre.

​Csatoljon a kérelemhez:

 • Házassági anyakönyvi kivonatot. Nem minden kanadai anyakönyvi kivonat fogadható el! Az elfogadható anyakönyvi kivonatok listáját itt találja meg.
 • A nem magyar állampolgár házastárs állampolgárságát igazoló okirat – pl. útlevél, állampolgársági bizonyítvány – másolatát.
 • Ha a házasságkötéskor valamelyik fél családi állapota elvált vagy özvegy volt, az ezt igazoló magyar vagy külföldi anyakönyvi kivonatot, bírósági ítéletet. Nem minden kanadai anyakönyvi kivonat fogadható el! Az elfogadható anyakönyvi kivonatok listáját itt találja meg. A házasságot felbontó kanadai tartományi legfelsőbb bíróságoktól olyan okiratot („divorce certificate”, „decree absolute”) kell beszerezni, amely konkrét dátummal jelöli meg a házasság felbontásának jogerőssé válását.

c) Mi a teendőm, ha elvált a családi állapotom?

Először az a) és b) pont szerint döntse el, szükség van-e a születésének és a felbontott házasságának hazai anyakönyvezésére!

Ha magyar bíróság bontotta fel a házasságot, vagy a magyar kiállítású házassági anyakönyvi kivonata megjegyzésben tartalmazza, hogy a külföldi bíróság felbontotta a házasságot, csatolja az anyakönyvi kivonatot, nincs további teendője.

Ha nincs ilyen anyakönyvi kivonata, töltse ki ezt a formanyomtatványt!

​Csatolja a házasságot felbontó kanadai tartományi legfelsőbb bíróság „divorce certificate” ​ vagy „decree absolute” nevű okiratát, amely konkrét dátummal jelöli meg a házasság felbontásának jogerőssé válását. Ha nem Kanadában vált el, a consulate.ott@mfa.gov.hu címen érdeklődjön, hogy milyen felülhitelesítés, hiteles fordítás szükséges!


d) Mi a teendőm, ha özvegy a családi állapotom?

Először az a) és b) pont szerint döntse el, szükség van-e a születésének és a házastársa halálával megszűnt házasságának hazai anyakönyvezésére!

Ha a házastársa magyar állampolgár volt, csatolja magyar kiadású halotti anyakönyvi kivonatát. Ha nincs ilyen kivonata, kezdeményeznie kell a halála hazai anyakönyvezését.

Ha a házastársa nem magyar állampolgár volt, csatolja halotti anyakönyvi kivonatát. Az elfogadható anyakönyvi kivonatok listáját itt találja meg.   


Melyik magyarországi hatóság jár el, hol találok bővebb tájékoztatást?

Az állampolgársági, valamint a kapcsolódó hazai anyakönyvezési ügyekben Budapest Főváros Kormányhivatala jár el.


Formanyomtatványok

A magyar állampolgárság visszaszerzésére irányuló nyilatkozat
A magyar állampolgárság megszerzésére irányuló nyilatkozat 1957. október 1. előtt született személy részére
A magyar állampolgárság megszerzésére irányuló nyilatkozat hontalan személy részére
Születés hazai anyakönyvezésére irányuló kérelem
Házasság hazai anyakönyvezésére irányuló kérelem
Adatlap házasság külföldön történt felbontásáról