Ki és hogyan kezdeményezheti az eljárást?

Amennyiben az anyakönyvezendő gyermek 6 éven aluli, és legalább az egyik szülő tudja a magyar állampolgárságát igazolni, akkor - államopolgárság megállapítási eljárás lefolytatása nélkül - az anyakönyvezés kezdeményezésével egyidejűleg útlevelet is kérhet a gyermekének.

Magyar állampolgár külföldön történt születését köteles, illetve a szülei kötelesek a hazai anyakönyvbe bejegyeztetni.

A kérelmet csak személyesen lehet benyújtani, a postán küldött kérelmet intézkedés nélkül visszaküldjük.

Kiskorú születésének hazai anyakönyvezésekor egyes jognyilatkozatokat – pl. a gyermek nevének és lakóhelyének meghatározása – csak mindkét szülő közösen tehet meg!

A kérelmet Ottawában, Torontóban, MontreálbanVancouverben, és kihelyezett ügyfélfogadáson nyújthatja be.


Mennyi az eljárás díja?

A születés hazai anyakönyvezése díjmentes eljárás. Kihelyezett konzuli fogadónapon azonban van díja. A konzuli díj bankkártyával fizetendő, készpénzt és csekket nem tudunk elfogadni.


Milyen nyomtatványt kell kitöltenem?

A 2022. december elsejétől bevezett nyomtatvány , illetve az ahhoz kapcsolódó kötelezően benyújtandó lakóhely szerint nyilvántartásbe vételi kérelem (Magyarország:Magyarország kötelező regisztráció , vagy külföld: külföld kötelező regisztráció) kitöltése során figyeljen a következőkre:

 • Géppel vagy kék tollal, nyomtatott nagybetűkkel töltse ki!
 • A nevek kitöltésénél teljes nevet írjon ki a magyar sorrendben, pl.: Smith John Thomas és nem John Smith vagy John T. Smith!
 • Az anyakönyvi kivonat kézbesítési helyeként az a) opciót (külképviseleti postázás) jelölje be, és írja be, hogy „Ottawa”. Így a Konzuli Hivatal postázza majd Önnek a megadott kanadai címre.

​Milyen utónevet kérelmezhetek?

 • ​Ha a gyermeknek kettőnél több utóneve van, főszabályként kettőt választhatnak közülük, de a sorrendjüket nem cserélhetik meg (pl. Emma Olivia Sophia Smith magyar neve lehet Smith Emma Olivia vagy Smith Olivia Sophia vagy Smith Emma Sophia). Ha nem választanak, az első két nevet (Olivia Sophia) fogják anyakönyvezni. Ha kérik, és bemutatják a gyermek kanadai útlevelét, megtarthatja mindhárom utónevet is.
 • Alapesetben a kanadai (külföldi) okiratban szereplő nevet jegyzik be, akkor is, ha ez Magyarországon nem bevett név.
 • Ha a névnek van anyakönyvi bejegyzésre alkalmas magyar megfelelője, akkor külön kérésre ez fog szerepelni a kivonaton. Akkor is ezt kell kérni, ha egyébként a gyermeknek magyar neve van, de ez ékezetek nélkül szerepel a kanadai születési anyakönyvi kivonaton (pl. István).
 • Azt is kérhetik, hogy az egyik név a kanadai anyakönyvi kivonat szerinti írásmóddal szerepeljen, a másik pedig magyar megfelelőként (pl. Kovács Ildikó Chloé).  

Milyen mellékleteket kell csatolnom?

 • Eredeti születési anyakönyvi kivonatot. Nem minden kanadai anyakönyvi kivonat fogadható el! Az elfogadható anyakönyvi kivonatok listáját itt találja meg. Az eredeti anyakönyvi kivonatot kérésére az eljárás végén visszakaphatja, az előtt nem.
 • Be kell mutatni a szülők személyazonosságát igazoló igazolványt, illetve a nem magyar állampolgár szülő állampolgárságát igazoló útlevelet vagy állampolgársági bizonyítványt.
 • A szülők magyar házassági anyakönyvi kivonatát. Ha a házasságot külföldön kötötték és még nincs hazai anyakönyvezve, egyúttal ezt is kezdeményezni kell.  
 • Ha a gyermek nem házasságból született, teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot kell tenni.

Melyik magyarországi hatóság jár el, hol találok bővebb tájékoztatást?

Hazai anyakönyvezési ügyekben Budapest Főváros Kormányhivatala jár el.


Formanyomtatványok

Adatlap külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez (EAK)

Adatlap Magyarországon élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételhez​

Adatlap külföldön élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételhez