Hogyan kezdeményezhetem az okirat beszerzését?

Anyakönyvi kivonat beszerzését kérheti személyesen az Ottawai Nagykövetségen, a Torontói Főkonzultáson, Montreáli Főkonzulátuson, a Vancouveri Alkonzulátuson vagy kihelyezett ügyfélfogadáson. Postai úton is benyújthatja a kérelmét a Nagykövetség postai címére (299 Waverley Street, Ottawa, ON K2P 0V9). Postai benyújtás esetén aláírását a kérelemnyomtatványon hitelesíttesse tiszteletbeli konzullal, vagy kanadai közjegyzővel .


Mennyi az anyakönyvi kivonat beszerzésének díja?

A kivonat beszerzése díjmentes, kihelyezett konzuli napon történő kérelmezés esetén bankkártyával kell a  kiszállási költségátalényt megfizetni. Készpénzt és csekket nem tudunk elfogadni.


Milyen anyakönyvi kivonatokat szerezhetek be?

Kizárólag olyan magyar anyakönyvi kivonat beszerzését lehet kezdeményezni, amely Magyarország jelenlegi területén történt anyakönyvi eseményt rögzít. A kötelező állami anyakönyvezés 1895. óta létezik, ezt megelőzően az anyakönyvi eseményeket az egyházközségek jegyezték fel. 1895 előtti anyakönyvi kivonat beszerzése iránti kérelemben éppen ezért minden esetben kérjük közölni az érintett személy(ek) felekezeti hovatartozását is.


Milyen formanyomtatványt kell kitöltenem?

A kitöltendő formanyomtatványokat letöltheti

beszerzéséhez. Kérjük, a kérelmet géppel vagy kék tollal, nyomtatott nagybetűkkel töltse ki. Jelölje meg, hogy milyen célból kéri az anyakönyvi kivonat beszerzését.


Milyen mellékleteket kell csatolnom?

Személyes benyújtás esetén mellékletek nem szükségesek, érvényes személyazonosító okmánnyal igazolnia kell magát. Ha nem saját anyakönyvi kivonatot kér, kérjük, mutassa be a kérelmezés indokául szolgáló okiratot (például a rokonságot igazoló anyakönyvi kivonat, folyamatban lévő jogvitáról szóló okirat stb.). Ha a kivonatot nem személyesen veszi át, csatoljon megcímzett és kifizetett válaszborítékot, vagy 16 CAD szállítási költségátalányt (Kanadán belüli postázás esetén).

Postai benyújtás esetén ezek mellett

  • küldje meg érvényes személyazonosító okmányának fénymásolatát mellékletként,
  • írja meg telefonos és e-mailes elérhetőségét, valamint azt a kanadai címet, amelyre az anyakönyvi kivonat kézbesítését kéri!

Formanyomtatványok

Kérelem születési anyakönyvi kivonat beszerzéséhez
Kérelem házassági anyakönyvi kivonat vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését tanúsító anyakönyvi kivonat beszerzéséhez
Kérelem halotti anyakönyvi kivonat beszerzéséhez