Ki kérheti a magyar állampolgársága megállapítását?

Kérjük, tanulmányozza a magyar állampolgárságról szóló oldalunkat annak eldöntéséhez, hogy ez-e az Ön esetében a megfelelő eljárás.

Ha Ön tudja magyar állampolgárságát igazolni, Kanadában született, 6 éven aluli gyermeke állampolgárságának megállapítását nem kell kezdeményeznie, csak születésének hazai anyakönyvezését.


Hol nyújthatom be a kérelmemet?

Az állampolgársági kérelmet csak személyesen lehet benyújtani, a postán küldött kérelmet intézkedés nélkül visszaküldjük.

14 évet már betöltött kiskorú kérelmező esetén a kérelmet saját magának és szülőjének (törvényes képviselőjének) is alá kell írnia, így személyesen meg kell jelenniük. Kisebb gyermek nevében a szülő jár el, a gyermek jelenléte nem szükséges.

A kérelmet Ottawában, Torontóban, MontreálbanVancouverben, és kihelyezett ügyfélfogadáson nyújthatja be, tiszteletbeli konzulnál viszont nem.


Mennyi az eljárás díja?

Az állampolgársági vizsgálat nem díjmentes, mivel állampolgársági bizonyítvány kiállítására is sor kerül.  Állampolgársági bizonyítvány igénylésének díját lásd az aktuális díjtáblázatban.   

Az állampolgársági kérelemmel együtt benyújtott hazai anyakönyvezési kérelmek és teljes hatályú apai nyilatkozat díjtételéről a díjtáblázatunk nyújt tájékoztatást.

A konzuli díj bankkártyával fizetendő, készpénzt és csekket nem tudunk elfogadni.


Milyen formanyomtatványokat kell kitöltenem?

Az „Állampolgárság igazolása iránti kérelem” nevű nyomtatványt, valamint a családi állapotától függően a lenti a)-d) pontok alapján a Magyarországon még be nem jegyzett születését, házasságát, válását és özvegyi családi állapotának bejegyzését kérelmező nyomtatványokat is. A nyomtatványt számítógéppel vagy kék tollal, nyomtatott nagy betűkkel töltse ki. A kérelem fejléce után húzza alá, hogy kér-e állampolgársági bizonyítványt! A nevek kitöltésénél magyar sorrendben, teljes nevet írjon ki, pl.: Smith John Thomas és nem John Smith vagy John T. Smith. Kanadai helységnevek kitöltésénél kérjük, írja ki a tartomány nevét is, pl.: Ottawa, Ontario.


Milyen mellékleteket kell csatolnom ahhoz, hogy megállapítható legyen az állampolgárságom?

Általában elegendő saját születési anyakönyvi kivonatát és szülei házassági anyakönyvi kivonatát csatolnia, ha 

 • Ön vagy legalább egyik szülője Magyarországon született, vagy  
 • Önnek vagy legalább egyik szülőjének korábban volt magyar útlevele vagy személyazonosító igazolványa, illetve 
 • ha Önnek vagy legalább egyik szülőjének korábban már megállapították a magyar állampolgárságát (pl. állampolgársági bizonyítványt kapott).

​Ha a fentiek nem igazak Önre, akkor ahhoz, hogy a magyar állampolgártól történő leszármazást igazolhassa, általában csatolnia kell még a (feltételezhetően) magyar állampolgár szülő születési anyakönyvi kivonatát, és az ő szüleinek házassági anyakönyvi kivonatát is.

Ha Ön vagy felmenői 1945 előtt hagyták el Magyarországot, célszerű egyéb magyar állampolgárságot igazoló vagy valószínűsítő okiratot is csatolni (például: régi magyar útlevél, személyazonosító igazolvány, illetőségi bizonyítvány, vagy korabeli állampolgársági okirat, korabeli magyar hatóság által kiadott irat, különösen iskolai bizonyítvány, munkakönyv, katonakönyv, lakcímbejelentő lap, névváltoztatási okirat stb.).


Miért van jelentősége a családi állapotomnak?

Magyarországon törvényi előírás, hogy a magyar állampolgár külföldi anyakönyvi eseményeit (születés, házasság, házasság felbontása, halál) Magyarországon anyakönyveztetni kell. Enélkül a magyar állampolgárság megállapítására, magyar útlevél kiállítására sincs lehetőség.


a) Mi a teendőm, ha a családi állapotom nőtlen vagy hajadon?

Ha Magyarországon született, vagy rendelkezik magyar kiállítású anyakönyvi kivonattal, csatolja a születési anyakönyvi kivonatot, nincs további teendője.

Ha külföldön született és nincs magyar kiállítású anyakönyvi kivonata, töltse ki ezt a nyomtatványt!

 • Géppel vagy kék tollal, nyomtatott nagybetűkkel töltse ki!
 • A nevek kitöltésénél magyar sorrendben, teljes nevet írjon ki, pl.: Smith John Thomas és nem John Smith vagy John T. Smith!
 • Az anyakönyvi kivonat kézbesítési helyeként az a) opciót (külképviseleti postázás) jelölje be, és írja be, hogy „Ottawa”. Így a Konzuli Hivatal postázza majd Önnek a megadott kanadai címre.

​Csatoljon a nyomtatványhoz:

 • Születési anyakönyvi kivonatot. Nem minden kanadai anyakönyvi kivonat fogadható el! Az elfogadható anyakönyvi kivonatok listáját itt találja meg.
 • A szülők házassági anyakönyvi kivonatát. Nem minden kanadai anyakönyvi kivonat fogadható el! Az elfogadható anyakönyvi kivonatok listáját itt találja meg.
 • Ha nem házasságból született, teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot kell tenni.
 • Nem magyar állampolgár szülő állampolgárságát igazoló okirat – pl. útlevél, állampolgársági bizonyítvány – másolatát.

b) Mi a teendőm, ha házas a családi állapotom?

Először az a) pont szerint döntse el, hogy szükség van-e a születése hazai anyakönyvezésére!

Ha Magyarországon házasodott, vagy már van magyar kiállítású házassági anyakönyvi kivonata, nincs további teendője.

Ha nem Magyarországon házasodott, és nincs magyar kiállítású házassági anyakönyvi kivonata, a házasság hazai anyakönyvezéséhez ezt nyomtatvány kell kitöltenie. A kitöltés során figyeljen a következőkre:

 • Géppel vagy kék tollal, nyomtatott nagybetűkkel töltse ki!
 • A nevek kitöltésénél magyar sorrendben, teljes nevet írjon ki, pl.: Smith John Thomas és nem John Smith vagy John T. Smith!
 • Az anyakönyvi kivonat kézbesítési helyeként az a) opciót (külképviseleti postázás) jelölje be, és írja be, hogy „Ottawa”. Így a Konzuli Hivatal postázza majd Önnek a megadott kanadai címre.

​Csatoljon a kérelemhez:

 • Házassági anyakönyvi kivonatot. Nem minden kanadai anyakönyvi kivonat fogadható el! Az elfogadható anyakönyvi kivonatok listáját itt találja meg.
 • A nem magyar állampolgár házastárs állampolgárságát igazoló okirat – pl. útlevél, állampolgársági bizonyítvány – másolatát.
 • Ha a házasságkötéskor valamelyik fél családi állapota elvált vagy özvegy volt, az ezt igazoló magyar vagy külföldi anyakönyvi kivonatot, bírósági ítéletet. Nem minden kanadai anyakönyvi kivonat fogadható el! Az elfogadható anyakönyvi kivonatok listáját itt találja meg. A házasságot felbontó kanadai tartományi legfelsőbb bíróságoktól olyan okiratot („divorce certificate”, „decree absolute”) kell beszerezni, amely konkrét dátummal jelöli meg a házasság felbontásának jogerőssé válását.

c) Mi a teendőm, ha elvált a családi állapotom?

Először az a) és b) pont szerint döntse el, szükség van-e a születésének és a felbontott házasságának hazai anyakönyvezésére!

Ha magyar bíróság bontotta fel a házasságot, vagy a magyar kiállítású házassági anyakönyvi kivonata megjegyzésben tartalmazza, hogy a külföldi bíróság felbontotta a házasságot, csatolja az anyakönyvi kivonatot, nincs további teendője.

Ha nincs ilyen anyakönyvi kivonata, töltse ki ezt a formanyomtatványt!

​Csatolja a házasságot felbontó kanadai tartományi legfelsőbb bíróság „divorce certificate” ​ vagy „decree absolute” nevű okiratát, amely konkrét dátummal jelöli meg a házasság felbontásának jogerőssé válását. Ha nem Kanadában vált el, a consulate.ott@mfa.gov.hu címen érdeklődjön, hogy milyen felülhitelesítés, hiteles fordítás szükséges!


d) Mi a teendőm, ha özvegy a családi állapotom?

Először az a) és b) pont szerint döntse el, szükség van-e a születésének és a házastársa halálával megszűnt házasságának hazai anyakönyvezésére!

Ha a házastársa magyar állampolgár volt, csatolja magyar kiadású halotti anyakönyvi kivonatát. Ha nincs ilyen kivonata, kezdeményeznie kell a halála hazai anyakönyvezését.

Ha a házastársa nem magyar állampolgár volt, csatolja halotti anyakönyvi kivonatát. Az elfogadható anyakönyvi kivonatok listáját itt találja meg.   


Melyik magyarországi hatóság jár el, hol találok bővebb tájékoztatást?

Az állampolgársági, valamint a kapcsolódó hazai anyakönyvezési ügyekben Budapest Főváros Kormányhivatala jár el.


Formanyomtatványok

Állampolgárság igazolása iránti kérelem
Születés hazai anyakönyvezése iránti kérelem
Házasság hazai anyakönyvezése iránti kérelem
Adatlap a külföldön felbontott vagy érvénytelenné nyilvánított házasságról