Kanada főbb gazdasági mutatói, 2013-2015

Mutató megnevezése

2013

2014

2015

A GDP értéke (folyó áron, milliárd CAD)

1.897,5

1.973,0

1.983,3

A GDP változása (reál, %)

2,2

2,5

1,1

Az egy főre jutó GDP folyó áron (CAD)

53.824

55.510

55.319

Az infláció (%)

0,9

2,0

1,1

Munkanélküliségi ráta (%)

7,1

6,9

6,9

A folyó fizetési mérleg egyenlege (millió CAD)

-61.121

-48.206

-67.552

A költségvetés egyenlege (szövetségi, milliárd CAD)

-12,2

-2,0

-5,4

Államadósság (szövetségi és tartományi, GDP %)

64,4

63,2

64,8

Forrás: Statcan, Fraser Institute

 

Kanada a világ egyik legfejlettebb ipari állama (a G7 csoport tagja). A fejlett országok többségétől eltérően Kanadában kiemelt szerepet játszik az elsődleges szektor, főként a fakitermelés és az olajipar, azonban napjainkra az észak-amerikai ország ágazati szerkezetében a szolgáltatási szektor vált meghatározóvá, a kanadai munkaerő csaknem háromnegyedét foglalkoztatva.

 

Főbb iparágak

 

A termékgyártás területén kiemelkedik a gépjármű részegység- és alkatrészgyártó, az építőipari, valamint a kőolaj-, gázkitermelő szektor. A szolgáltatóipar területén meghatározó a pénzügyi-, biztosítási-, ingatlanfejlesztési ágazat, a szállítói, a raktározási, a nagy- és kiskereskedelmi tevékenység, valamint az egészség megóvással kapcsolatos iparágak, továbbá az ICT, a tudományos és a műszaki szolgáltatást nyújtó szektorok.

A stabil pénzügyi szektor mellett a kanadai gazdaság jelentősen profitál a nyersanyagok iránti keresletből, az ország a világ legnagyobb szénexportőre, valamint egyik legnagyobb cink- és uránkitermelője. Az arany, nikkel, alumínium és ólom világpiacán is jelentős szerep jut Kanadának. Kanada a világ ötödik legnagyobb földgáz kitermelője, kitermelhető földgázkészletének 80%-a nem-konvencionális természetű. A földgáz mellett Kanada rendelkezik a világ harmadik legnagyobb olajkészletével is (174 milliárd barrel) és hatodik-hetedik legnagyobb kitermelőként jelenleg ő adja a világ olajtermelésének körülbelül egy huszadát. (Megjegyzendő, hogy az olajár drasztikus csökkenésével a kanadai olajtermelés jelentősen visszaesett.) Az olaj kitermelésének központja a Kanada nyugati felében található Alberta tartomány, a gázkitermelés jelentős része pedig az Albertával és a Csendes-óceánnal határos Brit Kolumbia tartományban folyik. A fakitermelést illetően is a világ élmezőnyében szerepel az ország.

 

Külkereskedelem

 

Kanada külkereskedelme

 

A kanadai kormányzat kiemelt célja a kereskedelem fokozása kétoldalú és multilaterális keretek között egyaránt. A multilaterális kereskedelmi megállapodások (TPP, CETA) fontos szerepet töltenek be a kanadai kereskedelempolitikában, ugyanis ezek jó eszközök lehetnek a kanadai termelés és munkahelyek megőrzésének, illetve az Amerikai Egyesült Államoktól való egyoldalú függőség csökkentésének. Kanadának 10 bilaterális kereskedelmi megállapodása van, és két többoldalú kereskedelmi megállapodás részese. Emellett lezárta a tárgyalásokat a Csendes-óceáni kereskedelmi megállapodás (TPP) és az EU-Kanada Átfogó Gazdasági és Kereskedelmi Megállapodás (CETA) kapcsán. Folyamatban van emellett a Kanada-Ukrajna szabadkereskedelmi megállapodás ratifikálása. További nyolc szabadkereskedelmi megállapodás van tárgyalás alatt. Kanada kiemelten kezeli az ázsiai piacokat, illetve a CETA elfogadásával felértékelődött az európai reláció is.

 

Mindezen megállapodások mellett a kereskedelmi kapcsolatokban az Amerikai Egyesült Államok szerepe továbbra is domináns. A kanadai export mintegy háromnegyede az Egyesült Államokba irányul, míg a kanadai importból az USA 66%-kal részesedik. További jelentős exportpiacok: EU (7,5%), Kína (4,08%), Japán (1,92%), Mexikó (1,5%). A kanadai áruexport összetétele tükrözi, hogy az ország nyersanyagokban gazdag. Legjelentősebb a nyersolaj és olajbányászathoz kapcsolódó termékek, ezt követi a jármű és járműipari alkatrészek exportja, energetikai berendezések, nemesfémek és fél-, valamint drágakövek, majd az elektromos és elektronikai alkatrészek berendezések. Jelentős még a különböző műanyagok kivitele is.

A kanadai importban az Egyesült államok mellett a elfontosabb partner országok: EU (9,67%), Kína (7,1%), Mexikó (3,35%), Japán (2%). Az import összetételét a járművek és járműalkatrészek vezetik, majd az energetikai berendezések és alkatrészeik következnek. Jelentős az elektronikai és elektromos alkatrészek importja, műanyagok és optikai eszközök, műszerek behozatala.

 

Kanada legfontosabb kereskedelmi partnerei (millió CAD)

 

2013

2014

2015

Export összesen

480.280,0

528.849,4

525.304,8

USA

357.868,2

399.501,4

397.061,7

EU

36.148,3

40.898,6

39.454,8

        Ebből: Egyesült Királyság

14.947,3

16.025,9

16.608,7

Kína

21.993,1

20.586,6

21.463,1

Japán

10.900,3

11.091,6

10.126,1

Mexikó

6.762,8

6.841,6

7.920,9

Import összesen

413.670,0

456.044,9

474.800,3

USA

259.934,8

281.337,0

296.028,4

EU

40.423,4

45.859,4

44.638,1

       Ebből: Németország

9.178,5

10.695,0

12.078,8

Kína

26.391,1

28.710,8

30.952,1

Mexikó

13.927,6

15.263,8

15.911,5

Japán

10.062,0

9.366,4

10.793,5

               Forrás: Statcan

 

Kanadai-magyar áruforgalom

 

A kétoldalú kereskedelmi kapcsolataink Kanadával folyamatosan bővülő tendenciát mutatnak. Legfontosabb exportcikkeink: gépek és mechanikus berendezések; ezek alkatrészei; elektromos gépek, elektromos felszerelések és ezek alkatrészei; hangfelvevő és-visszajátszó, televíziós kép- és hangfelvevő és - visszajátszó készülékek, ezek alkatrészei és tartozékai; gyógyszerek; közúti járművek és ezek alkatrészei; vegyipari termékek; orvosi és egyéb felhasználású optikai és mérő műszerek; textilipari termékek; gumitermékek. Exportunk bővítésére az elektronika, az IT, a biotechnológia, az építészeti és a környezeti szektorokban rejlik elsősorban lehetőség.

Legfontosabb importcikkeink: Elektromos gépek, elektromos felszerelések és ezek alkatrészei; orvosi és egyéb felhasználású optikai és mérő műszerek; közúti járművek és ezek alkatrészei; fa- és papíripari termékek; élelmiszerek.

 

A kétoldalú árukereskedelem alakulása

 

2013

2014

2015

Magyar export (ezer CAD)

431.259

549.739

611.264

Magyar import (ezer CAD)

147.219

91.451

94.469

Változás (előző év %)

 

 

 

       Magyar export

105,5

127,5

111,2

       Magyar import

89,6

62,1

103,3

         Forrás: Statcan

 

EU-Kanada átfogó gazdasági együttműködési megállapodás (CETA)

 

2016. október 30-án aláírásra került az EU-Kanada szabadkereskedelmi megállapodás. A ratifikációs folyamat lezárultával a két oldal kereskedelme várhatóan számottevően változik, nem csupán a vámok megszűnése, hanem az egyéb kereskedelmi és adminisztratív akadályok lebontása révén.A CETA életbelépésével az uniós exportőrök könnyebben férhetnek majd hozzá a kanadai közbeszerzésekhez is. Az Európai Bizottság becslései szerint életbe lépése után a megállapodás 23 százalékkal, összesen mintegy 25,7 milliárd euróval növelheti az áruk és a szolgáltatások kétoldalú kereskedelmét, és éves szinten 11,6 milliárd euróval gyarapíthatja az uniós bruttó hazai jövedelmet. Kanadai oldalról az ország kereskedelmének diverzifikálását, az 500 milliós EU-s piachoz való könnyebb hozzáférést remélnek a megállapodásnak köszönhetően.

 

A CETA-ról bővebb információ érhető az Európai Bizottság honlapján (itt). A bizottság már közzétette a mezőgazdasági termékcsoportra vonatkozó elemzését (itt).

 

Tőkeáramlás a kétoldalú kapcsolatokban

 

Kanada a 15. legjelentősebb befektető Magyarországon az országban jelenlévő külföldi közvetlen tőkeállományt tekintve, részaránya a teljes hazai FDI állományban 0,7%. A kanadai működőtőke-befektetések jellemzően gépipari és autóipari cégekhez, alkatrészgyártáshoz kapcsolódnak, illetve az ingatlanberuházásokhoz, de vannak kanadai tulajdonban lévő biotechnológiai cégek is. Kiemelendő, hogy a Budapest Airport egyik pénzügyi befektetője is kanadai.

 

Kétoldalú közvetlen tőkebefektetések, 2013-2015. (állomány, millió forint)

 

2013

2014

2015

Kanadai tőkefektetés Magyarországon

116.178,2

159.465,0

170.712,3

Magyar tőkebefektetés Kanadában

353,4

6.824,6

15.206,5

           Forrás: MNB

 

Jelentősebb kanadai vagy kanadai kötődéssel rendelkező beruházók Magyarországon: Linamar, Magna International, CDPQ, Wescast (kanadai/kínai cég, ma a kínai Bohong csoport része), Semex, GE WATER (korábban ZENON Enviroment), Rio Alto, SafeGard Medical.

 

Magyar export szempontjából perspektivikus ágazatok, termékcsoportok

 

A magyar export szempontjából legígéretesebb ágazatok a gépjármű-, gépjármű részegység- és alkatrész gyártó, a precíziós fémmegmunkáló, orvostechnikai eszközök, a gyógyszer, a biotechnológia, az ICT, egyes mezőgazdasági javak, feldolgozott élelmiszeripari termékek, valamint a bányászathoz, olajiparhoz, kapcsolódó fejlesztések, kutatási eredmények, innovációk, műszerek.

 

Jelentős a várakozás az EU-Kanada között létrejövő átfogó gazdasági és kereskedelmi megállapodás (CETA) kereskedelemfejlesztő hatásával kapcsolatban, amit 2016. október 30-án írtak alá a felek.

 

K+F+I együttműködési lehetőségek és közbeszerzési pályázatok

 

Kanadai részről támogatják a fejlesztéssel, innovációs eredmények hasznosításával foglalkozó vállalatok letelepedését, megalakítását. Perspektivikus terület pl. az anyagvizsgálat, az élettudományokhoz kapcsolódó területek, információtechnológia. A kutatási, fejlesztési együttműködés jelenlegi platformjai közül kiemelendő az EUREKA prorgam.

 

Érdemes rendszeresen figyelemmel kísérni a kanadai közbeszerzési pályázatokat http://www.merx.com. A pályázatokon történő részvételt általában előminősítési eljáráshoz kötik. Előnyt jelent, ha a pályázónak van kanadai elérhetősége, képviselője. Tekintettel az eltérő szokásokra, joggyakorlatra, érdemes lehet szakmai konzultáns cég igénybe vétele. (lásd: hasznos címek)