Kanada főbb gazdasági mutatói, 2012-2017

 

Mutató megnevezése

Mérték­egység

2012

2013

2014

2015

2016

2017

GDP értéke (folyó áron)

Mrd EUR

   1 268,79   

   1 343,04   

   1 401,34   

   1 385,97   

   1 408,09   

   1 474,86   

GDP változása (reál)

%

         1,75   

         2,48   

         2,86   

         1,00   

         1,41   

          3,05   

Egy főre jutó GDP folyó áron

EUR/fő

 45 479,25   

 45 411,34   

 43 864,86   

 37 707,16   

 36 687,99   

 39 012,49   

Infláció (HICP)

%

         1,52   

         0,94   

         1,91   

         1,13   

         1,43   

             -     

Munkanélküliségi ráta

%

         7,29   

         7,07   

         6,91   

         6,91   

         7,00   

          6,34   

Export értéke

Mrd EUR

      477,50   

      481,50   

      491,58   

      425,99   

      412,02   

      442,43   

Import értéke

Mrd EUR

      508,64   

      507,79   

      506,92   

      459,39   

      444,17   

      475,00   

Kihelyezett FDI állomány

Mrd EUR

       53,94   

       47,20   

       56,24   

       72,98   

       61,34   

        70,35   

Befektetett FDI állomány

Mrd EUR

       42,78   

       58,09   

       55,53   

       53,40   

       29,99   

        23,85   

Forrás: Worldbank

 

Kanada a világ egyik legfejlettebb ipari állama (a G7 csoport tagja). A fejlett országok többségétől eltérően Kanadában kiemelt szerepet játszik az elsődleges szektor, főként a fakitermelés és az olajipar, azonban napjainkra az észak-amerikai ország ágazati szerkezetében a szolgáltatási szektor vált meghatározóvá, a kanadai munkaerő csaknem háromnegyedét foglalkoztatva.

 

  1. Főbb iparágak

 

A termékgyártás területén kiemelkedik a gépjármű részegység- és alkatrészgyártó, az építőipari, valamint a kőolaj-, gázkitermelő szektor. A szolgáltatóipar területén meghatározó a pénzügyi-, biztosítási-, ingatlanfejlesztési ágazat, a szállítói, a raktározási, a nagy- és kiskereskedelmi tevékenység, valamint az egészség megóvással kapcsolatos iparágak, továbbá az ICT, a tudományos és a műszaki szolgáltatást nyújtó szektorok.

A stabil pénzügyi szektor mellett a kanadai gazdaság jelentősen profitál a nyersanyagok iránti keresletből, az ország a világ legnagyobb szénexportőre, valamint egyik legnagyobb cink- és uránkitermelője. Az arany, nikkel, alumínium és ólom világpiacán is jelentős szerep jut Kanadának. Kanada a világ ötödik legnagyobb földgáz kitermelője, kitermelhető földgázkészletének 80%-a nem-konvencionális természetű. A földgáz mellett Kanada rendelkezik a világ harmadik legnagyobb olajkészletével is (174 milliárd barrel) és hatodik-hetedik legnagyobb kitermelőként jelenleg ő adja a világ olajtermelésének körülbelül egy huszadát. (Megjegyzendő, hogy az olajár drasztikus csökkenésével a kanadai olajtermelés jelentősen visszaesett.) Az olaj kitermelésének központja a Kanada nyugati felében található Alberta tartomány, a gázkitermelés jelentős része pedig az Albertával és a Csendes-óceánnal határos Brit Kolumbia tartományban folyik. A fakitermelést illetően is a világ élmezőnyében szerepel az ország.

 

1.2       Külkereskedelem

 

1.2.1    Kanada külkereskedelme

 

A kanadai kormányzat kiemelt célja a kereskedelem fokozása kétoldalú és multilaterális keretek között egyaránt. A multilaterális kereskedelmi megállapodások (CPTPP, CETA) fontos szerepet töltenek be a kanadai kereskedelempolitikában, ugyanis ezek jó eszközök a kanadai termelés és munkahelyek megőrzésének, illetve az Amerikai Egyesült Államoktól való egyoldalú függőség csökkentésének. Kanadának 12 bilaterális kereskedelmi megállapodása van, és két többoldalú kereskedelmi megállapodás részese. A három legújabb a (CPTPP) és az EU-Kanada Átfogó Gazdasági és Kereskedelmi Megállapodás (CETA), a CUFTA (Canada-Ukraine Free Trade Agreement), valamint a ratifikációra váró – a NAFTA-t leváltó - USMCA/CUSMA. Folyamatban van emellett a Kanada-Ukrajna szabadkereskedelmi megállapodás ratifikálása. Számos szabadkereskedelmi megállapodás van tárgyalás alatt. Kanada kiemelten kezeli az ázsiai piacokat, illetve a CETA elfogadásával felértékelődött az európai reláció is.

 

Mindezen megállapodások mellett a kereskedelmi kapcsolatokban az Amerikai Egyesült Államok szerepe továbbra is domináns. A kanadai export mintegy háromnegyede (2017-ben 76%) az Egyesült Államokba irányul, míg a kanadai importból az USA 51%-kal részesedik. További jelentős exportpiacok: EU (7,61%), Kína (4,3%), UK (3,2%), Japán (2,2%), Mexikó (1,4%), Dél-Korea (1%), Németország 0,8%. A kanadai áruexport összetétele tükrözi, hogy az ország nyersanyagokban gazdag. Legjelentősebb a nyersolaj és olajbányászathoz kapcsolódó termékek, ezt követi a jármű és járműipari alkatrészek exportja, energetikai berendezések, nemesfémek és fél-, valamint drágakövek, majd az elektromos és elektronikai alkatrészek berendezések. Jelentős még a különböző műanyagok kivitele is.

A kanadai importban az Egyesült államok mellett a legfontosabb partner országok: EU (11,8%), Kína (12,6%), Mexikó (6,3%), Japán (3,1%). Az import összetételét a járművek és járműalkatrészek vezetik, majd az energetikai berendezések és alkatrészeik következnek. Jelentős az elektronikai és elektromos alkatrészek importja, műanyagok és optikai eszközök, műszerek behozatala.

 

1.2.2    Kanadai-magyar áruforgalom

 

A kétoldalú kereskedelmi kapcsolataink Kanadával folyamatosan bővülő tendenciát mutatnak. Legfontosabb exportcikkeink: gépek és mechanikus berendezések; ezek alkatrészei; elektromos gépek, elektromos felszerelések és ezek alkatrészei; hangfelvevő és-visszajátszó, televíziós kép- és hangfelvevő és - visszajátszó készülékek, ezek alkatrészei és tartozékai; gyógyszerek; közúti járművek és ezek alkatrészei; vegyipari termékek; orvosi és egyéb felhasználású optikai és mérő műszerek; textilipari termékek; gumitermékek. Exportunk bővítésére az elektronika, az IT, a biotechnológia, az építészeti és a környezeti szektorokban rejlik elsősorban lehetőség.

Legfontosabb importcikkeink: Elektromos gépek, elektromos felszerelések és ezek alkatrészei; orvosi és egyéb felhasználású optikai és mérő műszerek; közúti járművek és ezek alkatrészei; fa- és papíripari termékek; élelmiszerek.

 

A kétoldalú árukereskedelem alakulása

Feladó/rendeltetési országonkénti termékadatok SITC szerint

Termékek külkereskedelmi forgalma

 

 

(Összesen; Kanada; Export)

 

 

 

 

Mutatók

 

Határparitásos értékek euróban (euro)

 

Időszak

Termék (SITC 1-2.poz. szerint)

2016. év

2017. év

2018. év 1. félév

Mindösszesen Termék (SITC 1-2.poz. szerint)

225720946

246116302

121966529

Élelmiszerek, italok, dohány

19354530

21154440

13511777

Élelmiszer és élő állat

16278817

18308276

12199114

Élő állat (kivéve a 03 főcsoportba tartozókat)

282905

475373

324665

Hús és húskészítmény

10546810

11442300

9154802

Tejtermék és tojás

 

993

282

Hal, rák, puhatestű állat és ezekből készítmény

 

99

 

Gabona és gabonakészítmény

126826

191239

109802

Zöldségféle és gyümölcs

1237631

879851

329671

Cukor, cukorkészítmény és méz

1259248

921790

630767

Kávé, tea, kakaó, fűszer

2419571

3782463

1307712

Állati takarmány (gabona nélkül)

172202

141728

101725

Egyéb, táplálkozásra alkalmas termék és készítmény

233624

472440

239688

Ital és dohány

3075713

2846164

1312663

Ital

3075713

2845695

1312663

Dohány és dohányáru

 

469

 

Nyersanyagok

4832977

1697610

618970

Nem étkezési célú nyersanyag (fűtőanyag nélkül)

4810764

1678132

594940

Nyersbőr és kikészítetlen szőrme

 

 

 

Olajos mag és olajtartalmú gyümölcs

23400

4735

1010

Nyers-, szintetikus és regenerált gumi

4414445

1345307

504383

Fa és parafa

24634

29339

3385

Cellulóz és papírhulladék

 

 

 

Textilrost és hulladékai

113096

60382

4082

Természetes trágya, műtrágya alapanyag, az 56 főcsoportba tartozók kivételével és ásványi nyersanyag (a szén, a kőolaj és a drágakő kivételével)

 

35

 

Fémtartalmú ércek és fémhulladék

 

 

 

Állati és növényi eredetű nyersanyag

235189

238334

82080

Állati és növényi olaj, zsír és viasz

22213

19478

24030

Energiahordozók

1739285

2615420

1596767

Feldolgozott termékek

53708748

47307360

31865276

Gépek és szállítóeszközök

146085406

173341472

74373739


Forrás: KSH

1.2.3    EU-Kanada átfogó gazdasági együttműködési megállapodás (CETA)

 

2017. szeptember 21-én ideiglenes alkalmazásra került az EU-Kanada szabadkereskedelmi megállapodás. A ratifikációs folyamat lezárultával a két oldal kereskedelme várhatóan számottevően változik, nem csupán a vámok megszűnése, hanem az egyéb kereskedelmi és adminisztratív akadályok lebontása révén. A CETA életbelépésével az uniós exportőrök könnyebben férhetnek majd hozzá a kanadai közbeszerzésekhez is. Az Európai Bizottság becslései szerint életbe lépése után a megállapodás 23 százalékkal, összesen mintegy 25,7 milliárd euróval növelheti az áruk és a szolgáltatások kétoldalú kereskedelmét, és éves szinten 11,6 milliárd euróval gyarapíthatja az uniós bruttó hazai jövedelmet. Kanadai oldalról az ország kereskedelmének diverzifikálását, az 500 milliós EU-s piachoz való könnyebb hozzáférést remélnek a megállapodásnak köszönhetően.

 

A CETA-ról bővebb információ érhető az Európai Bizottság honlapján (itt). A bizottság már közzétette a mezőgazdasági termékcsoportra vonatkozó elemzését (itt).

 

1.3.      Tőkeáramlás a kétoldalú kapcsolatokban

 

Kanada a 15. legjelentősebb befektető Magyarországon az országban jelenlévő külföldi közvetlen tőkeállományt tekintve, részaránya a teljes hazai FDI állományban 0,7%. A kanadai működőtőke-befektetések jellemzően gépipari és autóipari cégekhez, alkatrészgyártáshoz kapcsolódnak, illetve az ingatlanberuházásokhoz, de vannak kanadai tulajdonban lévő biotechnológiai cégek is. Kiemelendő, hogy a Budapest Airport egyik pénzügyi befektetője is kanadai.

 

Kétoldalú közvetlen tőkebefektetések, 2013-2017. (állomány, milliárd CAD)

 

2013

2014

2015

2016

2017

Kanadai tőkefektetés Magyarországon

8,595

3,590

6,020

5,111

5,297

Magyar tőkebefektetés Kanadában

1,510

2,311

1,956

2,565

2,253

           Forrás: STATCAN, GAC

 

Jelentősebb kanadai beruházók Magyarországon: Linamar, CDPQ, PSP, GE Water, CAE, Westcast Industries, Semex, ATCO, SNC Lavalin, Magna,

 

1.4.    Magyar export szempontjából perspektivikus ágazatok, termékcsoportok

 

A magyar export szempontjából legígéretesebb ágazatok a gépjármű-, gépjármű részegység- és alkatrész gyártó, a precíziós fémmegmunkáló, orvostechnikai eszközök, a gyógyszer, a biotechnológia, az ICT, egyes mezőgazdasági javak, feldolgozott élelmiszeripari termékek, valamint a bányászathoz, olajiparhoz, kapcsolódó fejlesztések, kutatási eredmények, innovációk, műszerek.

 

Jelentős a várakozás az EU-Kanada között létrejövő átfogó gazdasági és kereskedelmi megállapodás (CETA) kereskedelemfejlesztő hatásával kapcsolatban, amit 2016. október 30-án írtak alá a felek.

 

1.5.      K+F+I együttműködési lehetőségek és közbeszerzési pályázatok

 

Kanadai részről támogatják a fejlesztéssel, innovációs eredmények hasznosításával foglalkozó vállalatok letelepedését, megalakítását. Perspektivikus terület pl. az anyagvizsgálat, az élettudományokhoz kapcsolódó területek, információtechnológia. A kutatási, fejlesztési együttműködés jelenlegi platformjai közül kiemelendő az EUREKA prorgam.

 

Érdemes rendszeresen figyelemmel kísérni a kanadai közbeszerzési pályázatokat https://www.cfta-alec.ca/doing-business/. A pályázatokon történő részvételt általában előminősítési eljáráshoz kötik. Előnyt jelent, ha a pályázónak van kanadai elérhetősége, képviselője. Tekintettel az eltérő szokásokra, joggyakorlatra, érdemes lehet szakmai konzultáns cég igénybe vétele. (lásd: hasznos címek)