Ki és hol igényelhet hadigondozotti ellátást?

A külföldön élő, Magyarországon lakóhellyel, tartózkodási hellyel nem rendelkező, volt hadiárvának minősülő magyar állampolgársággal rendelkező személy kérheti, hogy részére állapítsák meg a volt hadiárva, a volt hadigondozott családtag, és volt hadigyámolt rendszeres havi járadékát.

A kérelmet Budapest Főváros Kormányhivatalához személyesen (1056 Budapest, Váci utca 62-64., ügyfélszolgálat), postai úton (1364 Budapest, Pf.: 234.), bármely Kormányablaknál, illetve Kanadában személyesen Ottawában, Torontóban és kihelyezett ügyfélfogadáson nyújthatja be.

  • Ha magyar állampolgárságát nem tudja igazolni, előzetesen a magyar állampolgárság megállapítására irányuló eljárást kell kezdeményezni, és csak ennek eredményes lezárultát követően igényelhető az ellátás!
  • Ha rendelkezik Magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel (azaz érvényes magyar személyazonosító igazolványa van és/vagy személyazonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványában szerepel magyarországi lakcím), a kérelmét a konzul nem tudja befogadni. Kérjük, forduljon a fenti magyarországi hatóságokhoz!

Mennyi a járadék összege?

A volt hadiárvák járadéka havi rendszeres járadék, amelynek összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 30%-a: jelenleg 8550 Ft.


Mennyi az eljárás díja?

Az eljárás díjmentes. Ha a kérelmet kihelyezett ügyfélfogadás keretében nyújtja be a kiiszállási költségátalányt meg kell fizetnie. Készpénzt és csekket nem fogadunk el.


Milyen formanyomtatványt kell kitöltenem?

Ezt a kérelmet.


Milyen egyéb iratokat kell csatolnom?

A jogosultság hadi eredetét egykorú szolgálati, katonai, kórházi iratokkal és hatósági igazolásokkal, ezek hiányában más hitelt érdemlő módon kell igazolni.

A halál hadi eredetét elsősorban hivatalos hatósági értesítéssel, hatósági bizonyítvánnyal vagy holttá nyilvánító bírósági végzéssel kell igazolni.

Ezen iratok felkutatása elsősorban annál a területileg illetékes polgármesteri hivatalnál kezdeményezhető, ahol az elhunyt utolsó lakóhelye volt. A halál hadieredetével kapcsolatos iratok a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum Központi Irattárából is beszerezhetők. Az iratkutatás ellenértékét a Kormány által a hadigondozás költségeinek kezelésére létrehozott közalapítvány előzetes megállapodás alapján téríti meg az iratot szolgáltató részére.

A pénzellátás politikai okból történő megszüntetése, szünetelése, illetve elutasítása bizonyítására - dokumentumok hiányában - a kérelmező írásos nyilatkozata elfogadható.

Az idegen nyelvű okiratot hiteles magyar nyelvű fordítással ellátva kell csatolni.


Hol találok részletesebb tájékoztatást?

Bővebb információ Budapest Főváros Kormányhivatala internetes oldalán, illetve a letölthető részletes tájékoztatóban található.


​Formanyomtatvány

Igénybejelentés külföldön élő, Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkező magyar állampolgár esetében, a volt hadiárva, a volt hadigondozott családtag, és volt hadigyámolt rendszeres havi járadékának megállapításához