Miért van szükség konzuli hitelesítésre?

A Magyarországon felhasználni kívánt okiratokkal kapcsolatban gyakran elvárás, hogy az aláírás hitelesítését magyar konzuli tisztviselő végezze. Hiteles másolatot és hiteles fordítást főszabály szerint Magyarországon kívül csak a konzuli tisztviselő készíthet. A magyarországi ügyvédjénél vagy a magyar hatóságnál tisztázhatja, hogy feltétlenül szükség van-e a konzuli hitelesítésre. Gyakran elfogadható, ha kanadai közjegyző hitelesíti az aláírást vagy a másolatot -- a közjegyző aláírását ilyenkor azonban rendszerint diplomáciai felülhitelesítéssel kell ellátni (ez postai úton is intézhető).


​Tiszteletbeli konzulok

Tájékoztatjuk, hogy minden Kanadában működő tiszteletbeli konzul fel van hatalmazva

  • aláírás és
  • másolat hitelesítésére.

​Hiteles fordítás készítésére és felülhitelesítésre azonban a tiszteletbeli konzulok nem jogosultak.


Mennyi a hitelesítések díja?

  Ottawa Kihelyezett

Magánszemély aláírásának hitelesítése (aláírásonként)

44 CAD

66 CAD

Cégjegyzés valódiságának tanúsítása (cégjegyzésenként)

59 CAD

81 CAD

Életbenlét igazolása (nyugdíj-folyósításhoz)

díjmentes

díjmentes

Hiteles másolat készítése (minden megkezdett 5 oldal)

30 CAD

52 CAD

Bemutatott másolat hitelesítése (minden megkezdett 5 oldal)

22 CAD

44 CAD

Hiteles fordítás készítése idegen nyelvről magyarra

52 CAD

74 CAD

Hiteles fordítás magyar nyelvről idegen nyelvre

66 CAD

88 CAD

Bemutatott fordítás hitelesítése idegen nyelvről magyarra

30 CAD

52 CAD

Az első oszlopban az Ottawában (illetve a tiszteletbeli konzulnál) benyújtott hitelesítések díjtételét, a másodikban tájékoztató jelleggel a kihelyezett ügyfélfogadás keretében végzett hitelesítések díjtételét találja. Kihelyezett ügyfélfogadáson csak kivételesen indokolt esetben végzünk hitelesítést!

Minden konzuli díj bankkártyával fizetendő. Készpénzt és csekket nem tudunk elfogadni.


Aláírás (és cégjegyzés) hitelesítése

Az aláírása hitelesítéséhez a hitelesítendő okiraton kívül és egy érvényes, fényképes személyazonosító okmányon kívül másra nem lesz szüksége.

Ha szeretné, hogy a hitelesítési záradék tartalmazza pl.

  • az anyja nevét, akkor ezt tartalmazó magyar hivatalos okmánnyal igazolja magát,
  • albertai lakcímét, mutassa be az ezt a címet tartalmazó albertai vezetői engedélyét.

​A konzul csak olyan adatot tud feltüntetni a záradékon, amelyet hivatalos okmánnyal igazol!

Ha cég nevében ír alá, be kell mutatnia a képviseleti jogosultságát igazoló, 30 napnál nem régebbi cégkivonatot is!


Hogyan kaphatok életbenléti igazolást, amely a nyugdíjamhoz szükséges?

​Az Országos Nyugdíjfolyosító Igazgatóság által rendszeresen kért életbenléti igazolás elkészítését előzetes bejelentkezés nélkül, díjmentesen intézzük. Hozza magával az igazolást és egy érvényes, fényképes személyazonosságot igazoló okmányát!


​Hogyan hitelesíttethetek másolatot?

Csak mutasson be egy igazolványt, fizesse be a konzuli díjat, és adja át a másolandó iratokat. Postán is beküldheti őket (299 Waverley Street, Ottawa, ON K2P 0V9), ekkor csatoljon másolatot a személyazonosságot igazoló okmányáról, a konzuli díjat küldje az "Embassy of Hungary" névre címzett pénzesutalványon ("money order"), és küldjön egy válaszborítékot is.


​Hogyan hitelesíttethetek fordítást a konzullal?

Fordítás hitelesítését csak nálunk kezdeményezett ügyekhez kapcsolódóan (állampolgársági, anyakönyvi ügyben benyújtott idegen nyelvű anyakönyvi kivonatok magyarra fordítása, erkölcsi bizonyítvány angolra fordítása) vállaljuk!

Ha hiteles fordításra van szüksége Magyarországon felhasználni kívánt okiratához, forduljon az OFFI Zrt.-hez! Ha kanadai felhasználáshoz van szüksége fordításra, a kanadai ügyvédnél, hatóságnál érdeklődjön, hogy milyen követelményeket támasztanak a fordításokkal szemben.