Ki és hogyan kezdeményezheti az eljárást?

A kérelmet a hozzátartozó személyesen vagy postai úton is benyújthatja. A kérelmet személyesen Ottawában, TorontóbanMontreálbanVancouverben és kihelyezett ügyfélfogadáson nyújthatja be. Postán küldje a kérelmet és mellékleteit a Nagykövetség címére (299 Waverley Street, Ottawa, ON, K2P 0V9). A kérelmen nem kell az aláírását hitelesíttetni!


Mennyi az eljárás díja?

A haláleset hazai anyakönyvezése díjmentes eljárás. Minden konzuli díj bankkártyával fizetendő. Készpénzt és csekket nem tudunk elfogadni.


Milyen nyomtatványt kell kitöltenem?

A 2022. december elsején bevezetett új nyomtatvány kitöltése során figyeljen a következőkre:

  • Géppel vagy kék tollal, nyomtatott nagybetűkkel töltse ki!
  • A nevek kitöltésénél teljes nevet írjon ki, magyar sorrendben, pl.: Smith John Thomas és nem John Smith vagy John T. Smith!
  • Az anyakönyvi kivonat kézbesítési helyeként kérje az Ottawai Nagykövetségre történő továbbítást. Így a Konzuli Hivatal postázza majd Önnek a megadott kanadai címre.

Milyen mellékleteket kell csatolnom?

  • Az elhunyt magyar állampolgárságát igazoló okmányt. Az érvényes útlevelet vagy személyazonosító igazolványt eredetiben kérjük megküldeni érvénytelenítés céljából. Kifejezett kérelemre az érvénytelenített útlevelet a kiérkezett halotti anyakönyvi kivonattal együtt visszaküldjük.
  • Eredeti halotti anyakönyvi kivonatot. Nem minden kanadai anyakönyvi kivonat fogadható el! Különösen nem fogadható el a temetkezési vállalkozás („funeral home”) által kiállított halotti bizonyítvány („proof of death”). Az elfogadható anyakönyvi kivonatok listáját itt találja meg.
  • Az elhunyt magyar születési, illetve házassági anyakönyvi kivonatának másolatát.
  • A haláleset időpontjában fennálló családi állapotot igazoló okiratot, kivéve ha az elhalt magyar állampolgár hajadon vagy nőtlen családi állapotú volt.

Melyik magyarországi hatóság jár el, hol találok bővebb tájékoztatást?

Hazai anyakönyvezési ügyekben Budapest Főváros Kormányhivatala jár el.


Formanyomtatvány

Adatlap külföldön történt haláleset hazai anyakönyvezéséhez (EAK)