Ki és hogyan kezdeményezheti az eljárást?

Magyar állampolgár külföldön történt házasságkötését köteles a hazai anyakönyvbe bejegyeztetni.

Akkor kezdeményezze a házasság hazai anyakönyvezését az itt leírtak szerint, ha legalább az egyik házastárs tudja a magyar állampolgárságát igazolni.

A kérelmet csak személyesen lehet benyújtani, a postán küldött kérelmet intézkedés nélkül visszaküldjük.

Egyes személyes jellegű jognyilatkozatok megtételéhez – ilyen pl. a saját házassági névre és a születendő gyermekek nevére vonatkozó – a másik házastársnak is jelen kell lennie.

A kérelmet Ottawában, Torontóban, MontreálbanVancouverben és kihelyezett ügyfélfogadáson nyújthatja be.


Mennyibe kerül az eljárás?

A születés hazai anyakönyvezése díjmentes eljárás, azonban kihelyezett konzuli napon van díja. Minden konzuli díj bankkártyával fizetendő, készpénzt és csekket nem tudunk elfogadni. Az ún. házasságkötési szándék bejelentésének azonban van díja (jegyzőkönyv).


Milyen nyomtatványt kell kitöltenem?

A 2022. december elsején bevezetett nyomtatvány , illetve az ahhoz kapcsolódó kötelezően kitöltendő lakóhely szerinti nyilvántartásba való felvételi kérelem: Magyarországon lakó személy: Magyarország nyilvántartásba vétel  külföldön lakó személy: Külföld nyilvántartásbavétel  kitöltése során figyeljen a következőkre:

  • Géppel vagy kék tollal, nyomtatott nagybetűkkel töltse ki!
  • A nevek kitöltésénél teljes nevet írjon ki, magyar sorrendben, pl.: Smith John Thomas és nem John Smith vagy John T. Smith!
  • Az anyakönyvi kivonat kézbesítési helyeként kérje az Ottawai Nagykövetségre történő továbbítást. Így a Konzuli Hivatal postázza majd Önnek a megadott kanadai címre.

Milyen mellékleteket kell csatolnom?

  • Házassági anyakönyvi kivonatot. Nem minden kanadai anyakönyvi kivonat fogadható el! Az elfogadható anyakönyvi kivonatok listáját itt találja meg.
  • A nem magyar állampolgár házastárs állampolgárságát igazoló okirat – pl. útlevél, állampolgársági bizonyítvány – másolatát.
  • Ha a házasságkötéskor valamelyik fél családi állapota elvált vagy özvegy volt, az ezt igazoló magyar vagy külföldi anyakönyvi kivonatot, bírósági ítéletet. Nem minden kanadai anyakönyvi kivonat fogadható el! Az elfogadható anyakönyvi kivonatok listáját itt találja meg. A házasságot felbontó kanadai tartományi legfelsőbb bíróságoktól olyan okiratot („divorce certificate”, „decree absolute”) kell beszerezni, amely konkrét dátummal jelöli meg a házasság felbontásának jogerőssé válását.
  • Ha a magyar állampolgár előző házasságának felbontása még nincs bejegyezve a magyar anyakönyvbe, egyúttal ezt is kezdeményezni kell.

Miért kell megjelölnöm a címemet a kérelemben?

Ha még nem szerepel a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban, a hazai anyakönyvezés részeként automatikusan nyilvántartásba veszik az Ön által megadott külföldi címen. Ha magyarországi címet szeretne megadni, ezt a további adatlapot töltse ki! Az anyakönyvi kivonattal együtt postázzuk majd Önnek a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (lakcímkártyáját).


Melyik magyarországi hatóság jár el, hol találok bővebb tájékoztatást?

Hazai anyakönyvezési ügyekben Budapest Főváros Kormányhivatala jár el.


​Formanyomtatványok

Adatlap a külföldön kötött házasság hazai anyakönyvezéséhez (EAK)​

Adatlap Magyarországon élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételhez​

Adatlap külföldön élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásbavételhez