Ki és hol igényelhet magyar útlevelet?

Minden magyar állampolgár. Ha az állampolgárságát nem tudja igazolni, általában érdemes az útlevél igénylését megelőzően a magyar állampolgárság megállapítását kezdeményeznie.

Az útlevél kérelmezésekor rögzítjük a fényképét és ujjnyomatát, ezért az igénylésre is csak személyesen, Ottawában, Torontóban, MontreálbanVancouverben vagy kihelyezett ügyfélfogadáson kerülhet sor. Nagykorú kérelmező esetén külön formanyomtatványt nem kell kitölteni.

12 éven aluli gyermek útlevele nem tartalmaz ujjnyomatot, így a 12 éven aluli gyermek személyes jelenléte nem szükséges (fényképet kell hozni a szülőknek).


Útlevél igényléshez előzetes időpont-foglalás szükséges!: https://konzinfobooking.mfa.gov.hu/home

 

Mennyibe kerül az útlevél?

Díjtáblázat: https://ottawa.mfa.gov.hu/hun/page/konzuli-dijak


Ha több kiskorú gyermeket nevel a háztartásában, a illetékkedvezmény érvényesítéséhez nyilatkozatot kell tennie!

A díj személyes benyújtás esetén bankkártyával, postai benyújtás esetén az „Embassy of Hungary” névre kiállított pénzesutalványon („money order”) fizetendő. Készpénzt és csekket nem tudunk elfogadni.


Hogyan igazolom a személyazonosságomat és azt, hogy magyar állampolgár vagyok?

Ha rendelkezik

 • érvényes magyar útlevéllel vagy
 • érvényes magyar személyazonosító igazolvánnyal,

ezek az okmányok mindkettőt igazolják.

Ha nem rendelkezik velük, mindenképpen igazolnia kell a személyazonosságát érvényes magyar vezetői engedéllyel vagy valamilyen érvényes külföldi, fényképet tartalmazó okmánnyal (pl. kanadai útlevél vagy vezetői engedély). Itt olvashat arról, hogyan igazolhatja magyar állampolgárságát.


Az előző útlevelemet mindenképpen magammal kell vinnem?

Ha volt korábban útlevele, és az még érvényes, be kell mutatnia. Ha elvesztette, ellopták vagy megsemmisült, az erről szóló jegyzőkönyvet mutassa be, vagy tegyen erről szóló bejelentést a konzulnál.

Az útlevelet alapesetben elvesszük Öntől.

 • Ha érvényes vízuma van benne, kérheti, hogy érvénytelenítve kapja vissza az útlevelét.
 • Ha pedig az igénylést közvetlenül követő időszakban utazna vele, akkor ezt is megteheti. Ez esetben azonban az új útlevelét csak akkor kaphatja meg, ha az előzőt az átvételekor leadja személyesen vagy postán visszaküldi nekünk.

Milyen okmányokat vigyek még magammal?

Ha rendelkezik vele, lakcímkártyáját (személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványát) is mutassa be!

A névviselése igazolására pedig mutassa be

 • születési anyakönyvi kivonatát,
 • ha pedig házassági nevet visel, házassági anyakönyvi kivonatát is.

Ha érvényes magyar útlevéllel, személyazonosító igazolvánnyal vagy vezetői engedéllyel rendelkezik, az anyakönyvi kivonatok bemutatásától eltekintünk. Kiskorú (18 éves kor alatti) gyermek útlevélkérelméhez azonban a születési anyakönyvi kivonatot minden esetben be kell mutatni!

Ha névviselését érintő eljárás (pl. házasság hazai anyakönyvezése vagy névváltoztatás) van folyamatban, ennek lezárultáig nem állítható ki az útlevél.


Milyen eltérések vonatkoznak a kiskorúak útlevélkérelmére...

a) 6 éven aluli gyermek esetén?

6 éven aluli gyermek esetében az állampolgárság igazolása kiváltható ezzel a nyilatkozattal, amelyet a magyar állampolgárságát igazolni tudó szülő tesz.

 • Az útlevélkérelemmel együtt kezdeményeznie kell a gyermek születésének hazai anyakönyvezését.
 • A gyermek az anyakönyvezéstől függetlenül meg fogja kapni az első magyar útlevelét, azonban ilyen esetben a neve a külföldi anyakönyvi kivonat szerint kerül feltüntetésre. Ha ezt nem szeretné, nem kell a nyilatkozatot kitöltenie.

 

b) általában?

Minden 18 éven aluli esetében a kérelmet főszabályként a két szülőnek közösen kell benyújtania.

 • Ha csak az egyik szülő tud jelen lenni a kérelem benyújtásakor, a másik szülő töltse ki és írja alá ezt a nyilatkozatot. Aláírását hitelesítheti két tanú (vagy konzul, vagy Magyarországon útlevélhatóság, gyámhatóság, közjegyző).
 • A szülőnek igazolnia kell a személyazonosságát (magyar állampolgár szülő esetében magyar útlevéllel, személyazonosító igazolvánnyal vagy vezetői engedéllyel, külföldi szülő esetében lehetőleg útlevéllel).
 • Ha csak egy szülő gyakorolja a szülői felügyeleti jogot, az ezt igazoló okiratot (bírósági vagy gyámhatósági határozat, halotti anyakönyvi kivonat) is csatolni kell a kérelemhez.
 • Egynél több kiskorú gyermeket a háztartásában nevelő szülő kedvezményes díjat fizet gyermeke útleveléért. Ezt a nyilatkozatot töltse ki ehhez!

(Egy 5 éves gyerekre értelemszerűen az a) és b) pontban írtak is vonatkoznak.)


​Milyen biometrikus adatokat tartalmaz az útlevél?

Az útlevele egy tároló elemen tartalmazza arcképét és két ujjának ujjnyomatát. Ha hozzájárul ahhoz, hogy az útlevele mellett az ujjnyomatot egy adatbázis is tárolja, akkor az útlevele elvesztése, ellopása vagy megrongálódása esetén online igényelheti pótlását. 


Sürgősen utaznom kell. Hogyan kaphatok útlevelet gyorsított eljárásban?

Sürgősségi eljárásra csak Magyarországon benyújtott útlevélkérelem esetén van lehetőség. Ha sürgősen kell utaznia, az ideiglenes magánútlevél lehet Ön számára megoldás, elsősorban Magyarországra történő utazás esetén.


​Melyik magyar hatóság jár el, hol találok bővebb tájékoztatást?

A Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság jár el útlevélhatóságként.


Formanyomtatványok kiskorúak útlevélkérelmeihez

Szülői nyilatkozat hat éven aluli gyermek magyar állampolgárságáról
Nyilatkozat a háztartásban nevelt kiskorú gyermekek számáról
Távollévő szülő nyilatkozata